Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 278

Glavna skupština društva mora se sazvati ako to u pismenom obliku zatraže dioničari koji imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva, te ako navedu svrhu i razlog sazivanja skupštine.

 

"Uvidom u spis utvrđeno je da je predlagatelj dana 8. 01. 1997. godine podnio sudu zahtjev da temeljem čl. 278. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 - ZTD) da ga sud ovlasti za sazivanje glavne skupštine i da objavi predmet odlučivanja na glavnoj skupštini, jer na njegov zahtjev skupštinu nije htjela sazvati uprava i nadzorni odbor (list 1 do 2). Uz zahtjev je priložio dopis upravi društva za sazivanje skupštine s dnevnim redom izglasavanje nepovjerenja upravi (list 4 i 6) i Nadzornom odboru da opozove upravu ili sazove glavnu skupštinu (list 3 i 49).

 

Prema čl. 278. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 - ZTD), glavna skupština mora se sazvati ako to u pismenom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva i navedu svrhu i razlog sazivanja skupštine. Zahtjev se upućuje upravi društva. Prema stavku 2. tog članka dioničari iz stavka 1. tog članka mogu na isti način zahtijevati i da se objavi predmet odlučivanja na glavnoj skupštini, a prema st. 3. tog članka ako se ne udovolji zahtjevu dioničara, sud može ovlastiti dioničare da sami sazovu skupštinu i objave predmet odlučivanja na toj skupštini.

 

Nesporno je da predlagatelj - dioničar s 5,2% dionica, a iz spisa je vidljivo, da je postupio po stavku 1. i 2. članka 278. ZTD-a.

 

Prema tome, ispravno je postupio prvostupanjski sud kada je temeljem čl. 278. st. 3. ZTD-a ovlastio predlagatelja da sazove glavnu skupštinu i objavi predmet odlučivanja izglasavanje nepovjerenja upravi društva. Kad uprava društva nije htjela sazvati skupštinu, a nadzorni odbor društva nije htio opozvati upravu ni sazvati skupštinu.

 

Skupština će odlučiti o tome je li njegov zahtjev za izglasavanje utemeljen ili ne."

VTS RH, Pž-511/97-2 od 25. veljače 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr