Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 277.

Ništavo je sazivanje glavne skupštine ako glavnu skupštinu nisu sazvale ovlaštene osobe uprave društva, te ako poziv za sazivanje glavne skupštine nije objavljen u glasilu društva, osim ako su na skupštini nazočni svi dioničari.

 

Svi ostali propusti u sazivanju nemaju za posljedicu ništavost donijetih odluka, nego pobojnost.

 

"Odluku o opozivu članova nadzornog odbora te izboru novog člana nadležna je donijeti glavna skupština dioničkog društva. Odluke skupštine društva ništave su između ostalog ako je bilo propusta u sazivanju glavne skupštine. Propusti u sazivanju skupštine dioničkog društva koji rezultiraju ništavom odlukom su slijedeći:

 

- ako glavnu skupštini nisu sazvale osobe koje su na to ovlaštene po čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) i

 

- ako poziv za sazivanje glavne skupštine nije objavljen u glasilu društva po pravilu o objavi iz čl. 277. st. 3. ZTD, osim ako su na skupštini bili nazočni svi dioničari.

 

Svi drugi propusti u sazivanju nemaju za posljedicu ništavost donijetih odluka nego eventualno pobojnost. Poziv na glavnu skupštinu mora se objaviti u glasilu društva i u Narodnim novinama. Ako uz poziv za glavnu skupštini nije objavljen u dnevni red i prijedlog odluka, odluke bi bile pobojne a ne ništave. Na takvo tumačenje upućuju odredbe čl. 277. st. 3. te čl. 280. st. 1. i čl. 355. t. 1. ZTD.

 

Sankcija za propuštanje objave dnevnog reda uz poziv jeste, dakle, pobojnost, a ne ništavost kako tvrdi tužitelj. Zato propust dioničkog društva da uz poziv sa dnevnim redom nije objavljeno ime osoba koje se opozivaju odnosno imenuju ne rezultira ništavim odlukama, ako su one bile u okviru onog što je sadržano u dnevnom redu."

VTS RH, Pž-2322/01 od 3. lipnja 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr