Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 277.

Za valjanost donošenja odluke o sazivanju glavne skupštine ovlaštene su osobe koje su u trgovačkom registru upisane kao članovi uprave.

 

Valjano je sazivanje glavne skupštine od osobe (jedinog člana uprave) koja je u trenutku objave oglasa bila upisana u trgovačkom registru.

 

"Tužitelj međutim nije dokazao da je bilo propusta učinjenih u sazivanju glavne skupštine tuženika održane dana 20. prosinca 1999. godine. Ukoliko su i točne sve tvrdnje koje je tužitelj iznio glede postavka sazivanja skupštine, to još uvijek ne znači da je glavna skupština nezakonito sazvana. Prema tvrdnjama samog tužitelja glavnu skupštinu sazvala je osoba - jedini član uprave trgovačkog društva, koji je u trenutku objave odluke o sazivanju glavne skupštine i dnevnog reda za glavnu skupštinu bio upisan u registar trgovačkog suda kao član uprave. Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99) propisuje da odluku o sazivanju glavne skupštine donose članovi uprave koji su u tom svojstvu upisani u sudskom registru. Zato je mjerodavno vrijeme kada se objavljuje odluka o sazivanju glavne skupštine. Ukoliko je dakle i točno da osoba koja je izabrana za člana uprave V. S. u trenutku donošenja odluke o sazivanju glavne skupštine nije još bio upisan u registar trgovačkog suda, ali je bio upisan dva dana prije objavljivanja oglasa o sazivanju glavne skupštine. Zato nije bilo propusta u sazivanju koji dovode do ništavosti odluke glavne skupštine.

 

Imajući u vidu iznijete razloge ovaj sud nalazi da je prvostupanjski sud pogrešno primijenio materijalno pravo kada je na temelju među strankama o bitnome nespornih činjenica našao ništavim odluku glavne skupštine trgovačkog društva A.H. d.d. iz Rijeke održane dana 20. prosinca 1999. godine."

VTS RH, Pž-1181/01 od 3. travnja 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr