Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 277.

Odluka o imenovanju uprave ili člana uprave proizvodi pravne učinke za društvo od dana donošenja.

 

Na stanje u registru ne mogu se pozvati osobe kojima je poznato ili moralo biti poznato da se stvarno stanje razlikuje od stanja u sudskom registru.

 

Glavnu skupštinu ima pravo sazvati uprava koja je valjano imenovana, ali još nije upisana u trgovački registar, a nema ovlaštenje osoba koja više nije član uprave, iako je upisana u trgovačkom registru.

 

"Odluka o imenovanju uprave ili člana uprave društva proizvodi pravne učinke i za društvo i za upravu društva od trenutka donošenja. Ne treba čekati upis u sudski registar takve odluke, jer se na stanje upisa u sudskom registru ne mogu pozivati osobe kojima je bilo poznato ili moralo biti poznato da se stvarno stanje razlikuje od stanja upisanog u sudskom registru (čl. 66. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00).

 

Prema tome, nije bila ovlaštena osoba za sazivanje skupštine ona osoba koja u trenutku sazivanja skupštine više nije član uprave, mada joj je to svojstvo još upisano u sudskom registru.

 

Pravo sazivanja skupštine društva se stoga treba priznati osobi koja je valjano imenovana, ali koja još nije upisana u sudski registar.

 

Sve ovo zbog toga, što je potrebno dati mogućnost sazivanja skupštine i onda kada bi ono bilo onemogućeno samo zbog toga što valjano imenovana osoba još nije upisana u sudski registar."

VTS RH, Pž-6507/01 od 26. ožujka 2002.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr