Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 259

Glavna skupština dioničkog društva može opozvati člana nadzornog odbora prije isteka mandata za koji je izabran. Za opoziv člana potrebna je većina od najmanje tri četvrtine od danih glasova. Odluka o opozivu ne mora biti obrazložena.

 

"Da su dioničari nanijeli štetu tužitelju (članu nadzornog odbora) time što su donijeli odluku o njegovom opozivu je pitanje koje tužitelj ničim ne potkrepljuje. Naime, odnos skupštine dioničkog društva i nadzornog odbora se temelji na povjerenju koje skupština ima prema pojedinim članovima nadzornog odbora. Prema tome, ako toga povjerenja više nema, skupština donosi odluku o opozivu člana nadzornog odbora u kojeg više nema povjerenja. Zakon o trgovačkim društvima ne propisuje postojanje razloga za opoziv člana nadzornog odbora, kao što je to slučaj za opoziv člana Upravnog odbora (napomena: uprave). Međutim, radi zaštite člana Nadzornog odbora od bezrazložnog opozivanja i eventualne šikane od strane Skupštine dioničkog društva, odredbom čl. 259. Zakona o trgovačkim društvima propisana je većina od najmanje tri četvrtine od danih glasova."

VTS RH Pž-3612/97 od 27. siječnja 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr