Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99,121/99, 52/00 i 118/03) Članak 248.

Član uprave ne smije bez suglasnosti nadzornog odbora za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja društva.

 

Član uprave koji je postupio protivno zakonskoj zabrani obavljao poslove za svoj i tuđi račun bez suglasnosti nadzornog odbora prodajući trgovačku robu iz predmeta poslovanja društva odgovara društvu za naknadu štete.

 

"Tužitelj traži isplatu naknade štete i to obične štete (članak 155. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine broj 53/91, 73/91, 9/94 i 7/96, dalje: ZOO), te s naslova izmakle koristi (članak 189. ZOO-a), a temeljem članka 248. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00) i članka 23. Društvenog ugovora tužitelja. U odnosu na žalbu tuženika navodi se da prema odredbi članka 248. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, a što je u skladu i sa člankom 23. Društvenog ugovora član uprave ne može bez suglasnosti nadzornog odbora za svoj, ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja društva i u slučaju postupanja suprotno navedenim odredbama društvo može tražiti naknadu štete.

 

Tuženik je bio direktor tužitelja u periodu od 5. srpnja 1996. godine do 29. srpnja 1997. godine, te temeljem provedenih dokaza, napose nalaza vještaka proizlazi da je tuženik počinio povredu zabrane konkurencije, budući je u navedenom periodu obavljao poslove na račun obrta L. V. i svoje tvrtke L. V. d.o.o. koji su ulazili u predmet poslovanja društva - tužitelja. Slijedom toga tužitelj osnovano traži naknadu štete, i sud je pravilno odlučio usvajanjem zahtjeva za naknadu obične štete (članak 155. ZOO-a), uz dano obrazloženje koje prihvaća i ovaj žalbeni sud."

VTS RH, Pž-3851/00 od 26. studenog 2002.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr