Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00 i 118/03) Članak 244.

Članove uprave društva i predsjednika imenuje nadzorni odbor društva najviše na vrijeme od pet godina.

 

Članstvo u upravi društva po zakonu prestaje istekom mandatnog razdoblja na koji je član imenovan te nije potrebna odluka o razrješenju člana uprave i predsjednika.

 

"Prema čl. 244. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00, nastavno: ZTD), članovi uprave i predsjednik uprave imenuju Nadzorni odbor društva najviše na vrijeme od pet godina.

 

Članstvo u upravi prestaje istekom mandatnog razdoblja na koji je član uprave bio imenovan. Tako i pravna znanost (vidi dr. Jakša Barbić: Pravo društava, knjiga druga, drugo izdanje, Zagreb 2001., str. 380, nastavno: Barbić). Znači, u ovom slučaju članstvo u upravi prestaje po samom zakonu i nije potrebna za to više nikakva odluka.

 

U konkretnom slučaju nesporno je da je tužitelju (predsjedniku uprave) počeo teći petogodišnji rok mandata dana 5. 12. 1995., pa je po ugovoru stranaka, a i samom zakonu njegovo članstvo u upravi u svojstvu direktora - predsjednika uprave prestalo 5. 12. 2000. godine. Je li on i nakon toga obavljao tu dužnost i kakva je valjanost tih odluka, nije predmet ovog spora i time se drugostupanjski sud nije mogao baviti.

 

Samo ovo je dovoljno da je prvostupanjski sud morao odbiti tužitelja s tužbenim zahtjevom.

 

Osim toga uopće nema odluke koju tužitelj želi pobiti, jer kako je iz Zapisnika vidljivo Nadzorni odbor o tome nije donio nikakvu odluku, a još manje da bi ista bila pismeno izrađena i otpremljena tužitelju."

VTS RH, Pž-1019/02 od 18. lipnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr