Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 244.

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog.

 

Važan razlog za opoziv čini postupak člana uprave koji unatoč zabrani nadzornog odbora trgovačkog društva zaključi ugovore o prodaji vlastitih dionica.

 

"Pravilno je prvostupanjski sud utvrdio da je opoziv i izbor novih članova nadzornog odbora na Skupštini tuženika od 14. srpnja 1999. godine pravno ništav, te da je slijedom toga postojeći nadzorni odbor imao mandat za donošenje predmetne odluke o razrješenju tužiteljice s dužnosti člana Uprave (direktora tuženika). Nadalje, i po ocjeni ovoga suda nadzorni odbor tuženika ima ovlasti kako po zakonu, tako i po Statutu tuženika, da ograniči, odnosno zabrani prodaju vlastitih dionica.

 

Svakako je bez daljnjih utvrđenja gruba povreda dužnosti, kada je tužiteljica i unatoč zabrani svog nadzornog odbora, kao direktor tuženika, zaključila ugovore o prodaji vlastitih dionica između kojih i svom suprugu A. V.

 

Takova povreda je i po ocjeni ovoga suda važan razlog za opoziv tužiteljice s dužnosti člana Uprave-direktora tuženika u smislu odredbe čl. 244. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99).

 

Žalbeni navodi ničim nisu uspjeli dovesti u osnovanu sumnju iznesen činjenični i pravni zaključak prvostupanjskog suda, jer u žalbi tužiteljica u stvari ponavlja razloge koje je iznosila tijekom prvostupanjskog postupka, te prigovara pravilno izvršenoj ocjeni dokaza po prvostupanjskom sudu, pa se zbog toga žalbeni prigovori ne mogu uvažiti."

VTS RH, Pž-2357/00 od 10. travnja 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr