Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 244.

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog.

 

Važan razlog za opoziv čini postupak člana uprave koji unatoč zabrani nadzornog odbora trgovačkog društva zaključi ugovore o prodaji vlastitih dionica.

 

"Pravilno je prvostupanjski sud utvrdio da je opoziv i izbor novih članova nadzornog odbora na Skupštini tuženika od 14. srpnja 1999. godine pravno ništav, te da je slijedom toga postojeći nadzorni odbor imao mandat za donošenje predmetne odluke o razrješenju tužiteljice s dužnosti člana Uprave (direktora tuženika). Nadalje, i po ocjeni ovoga suda nadzorni odbor tuženika ima ovlasti kako po zakonu, tako i po Statutu tuženika, da ograniči, odnosno zabrani prodaju vlastitih dionica.

 

Svakako je bez daljnjih utvrđenja gruba povreda dužnosti, kada je tužiteljica i unatoč zabrani svog nadzornog odbora, kao direktor tuženika, zaključila ugovore o prodaji vlastitih dionica između kojih i svom suprugu A. V.

 

Takova povreda je i po ocjeni ovoga suda važan razlog za opoziv tužiteljice s dužnosti člana Uprave-direktora tuženika u smislu odredbe čl. 244. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99).

 

Žalbeni navodi ničim nisu uspjeli dovesti u osnovanu sumnju iznesen činjenični i pravni zaključak prvostupanjskog suda, jer u žalbi tužiteljica u stvari ponavlja razloge koje je iznosila tijekom prvostupanjskog postupka, te prigovara pravilno izvršenoj ocjeni dokaza po prvostupanjskom sudu, pa se zbog toga žalbeni prigovori ne mogu uvažiti."

VTS RH, Pž-2357/00 od 10. travnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr