Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 244. stavak 2.

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave dioničkog društva kada za to postoji važan razlog.

 

Teret dokaza o postojanju važnog razloga leži na dioničkom društvu čiji je nadzorni odbor opozvao člana uprave.

 

"Nadalje, uvidom u Odluku Nadzornog odbora od 17. rujna 2001. godine, ovaj sud nalazi pravilan zaključak da nije naveden niti jedan konkretan razlog kojim se Nadzorni odbor rukovodio kod donošenja predmetne Odluke. Naime, navodi u citiranoj Odluci da se Nadzorni odbor rukovodio time što je tužitelj imao dugogodišnji utjecaj na loše poslovanje, nije samo po sebi dovoljan uvjet za opoziv Odluke o imenovanju tužitelja za predsjednika uprave tuženika. Iz spisa proizlazi da tuženik nije niti pristupio glavnoj raspravi, iako je uredno pozvan, a niti dostavio dokaze da su postojali važni razlozi da bi Nadzorni odbor opozvao svoju Odluku o imenovanju tužitelja.

Shodno obrazloženom ovaj sud nalazi da je na utvrđeno činjenično stanje prvostupanjski sud pravilno primijenio materijalno pravo I to odredbu članka 244. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03), jer tuženik nije dokazao da postoji ijedan od važnih razloga za opoziv Odluke o imenovanju člana uprave predviđen u citiranoj odredbi ZTD-a.

 

Usvajanjem tužbenog zahtjeva tužitelja prvostupanjski sud je pravilno primijenio materijalno pravo odredbu članka 244. stavak 2. ZTD-a."

VTS RH, Pž-5466/02 od 9. rujna 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr