Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 244.

Članovi uprave moraju u odnosu na društvo u vođenju poslova držati se ograničenja u okviru propisa postavljenih Statutom društva, odlukama nadzornog odbora i glavne skupštine.Suprotno ponašanje članova uprave može predstavljati važan razlog zbog kojeg nadzorni odbor društva može opozvati svoju odluku o imenovanju članova uprave.

 

"Prema članku 25. Statuta tuženika uprava odlučuje uz suglasnost Nadzornog odbora o sklapanju pravnih poslova čija vrijednost promašuje 5% temeljnog kapitala društva, osim poslova iz područja nabave i prodaje. Prvostupanjski sud utvrduje da je tužitelj planirani iznos od 360.000,00 kn za izgradnju klinike za male životinje povećao za preko 1,000.000,00 kn, te zadužio društvo za 1,500.000,00 kn i opteretio imovinu društva, i da je time postupio suprotno citiranoj statutarnoj odredbi, jer je te poslove poduzeo bez suglasnost Nadzornog odbora. Prvostupanjski sud medutim izvodi zaključak da samo netraženje suglasnosti Nadzornog odbora ne predstavlja takvu povredu dužnosti koja može biti sankcionirana opozivom. lstiče da Nadzorni odbor nije proveo objektivno ispitivanje tužiteljevih postupaka prije svega sa stajališta posljedica tih postupaka za dobrobit društva, a da su članovi Nadzornog odbora, koji su glasovali za opoziv, proširili svoje tvrdnje o razlozima za donošenje sporne odluke o opozivu koji se svode na njihove subjektivne stavove o tužiteljevim postupcima. Zapravo iz cijelog obrazloženja proizlazi kako prvostupanjski sud vidi propust članova Nadzornog odbora u tome što nisu odlučivali "objektivno", već "subjektivno". To cijelu presudu čini nerazumljivom. Svaki član Nadzornog odbora može glasovati za prijedlog neke odluke ili protiv tog prijedloga. Ne vidi se kako bi on to mogao učiniti nego subjektivno. Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog, a važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova društva ili izglasavanje nepovjerenja na glavnoj skupštini društva (članak 244. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD-a).

 

U zapisniku o radu Nadzornog odbora navedeno je da je tužitelj planirani iznos od 360.000,00 kn za izgradnju klinike za male životinje prekoračio za preko 1,000.000,00 kn i da je zadužio društvo za preko 1,500.000,00 kn, te opteretio imovinu društva bez suglasnosti Nadzornog odbora. To su objektivne činjenice kao i što je to i činjenica da je tužitelj na taj način postupio suprotno odredbi iz članka 25. Statuta. Svaka ocjena o tome predstavIja li takav postupak važan razlog za opoziv predstavlja subjektivan stav onoga tko takvu ocjenu daje. Stoga se može postaviti pitanje temeljem čega je sud došao do zaključka da takav postupak ne predstavlja važan razlog za opoziv. Prema članku 9. Statuta tuženika temeljni kapital društva iznosi 3,656.200,00 kn što znači da je prema članku 25. Statuta za svaki posao čija vrijednost prelazi svotu od 182.810,00 kn tužitelju bila potrebna suglasnost nadzornog odbora. Naglašavanje činjenice da uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost (članak 240. ZTD-a), te da se ovlast uprave da zastupa društvo ne može ograničiti (članak 242. stavak 2. ZTD-a), ne ide u prilog tvrdnji tužitelja da je tužbeni zahtjev osnovan. Tim se odredbama štite interesi trećih osoba i postiže pravna sigurnost u pravnom prometu. Upravo zbog toga odredba iz članka 242. stavak 2. ZTD-a, prema kojoj se članovi uprave moraju u odnosu na društvo u vođenju poslova držati ograničenja u okviru propisa postavljena Statutom, odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine te Poslovnikom o radu uprave-dobiva na značenju."

VTS RH Pž-1516/99 od 21. rujna 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr