Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93), 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 244.

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog. Opoziv je valjan sve dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom donijetom u parničnom postupku. Opozvani član uprave nije ovlašten povući prijavu za upis promjene člana uprave koju je podnio novoimenovani član uprave.

 

"Ako je prijavu za upis u sudski registar u ime predlagatelja (Društva) povukao opozvani član Uprave A.M., na način što je ovlastio odvjetnicu D.D. potpisom punomoći, onda podnesak od 17.11. 1998. godine o povlačenju prijave ne proizvodi nikakve pravne učinke iz razloga što je podnesen od neovlaštene osobe. Prema čl. 244. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana Uprave, a opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Upis u sudski registar promjene člana Uprave nema dakle konstitutivni karakter. Time se ne dira načelo javnosti i načelo povjerenja u podatke upisane u sudskom registru (čl. 66. ZTD); svaka osoba može se pozvati na stanje upisa u registru, osim one osobe kojoj je bilo poznato ili moralo biti poznato da se stvarno stanje razlikuje od stanja upisanog u registru (čl. 66. st. 2. ZTD), a opozvanom članu Uprave A.M. je to stanje svakako bilo poznato (pa i odvjetnici).Registarski sud ne može u izvanparničnom postupku upisa u sudski registar ispitivati je li opoziv člana Uprave valjan ili nije iz razloga što je po samom zakonu "opoziv valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom" (čl. 244. st. 2. ZTD), a u konkretnom slučaju nema odluke suda donesene u parnici kojom se utvrđuje da opoziv člana Uprave A.M. nije valjan.

 

Iz oskudnih obrazloženja oba pobijana rješenja moglo bi se naslutiti kako prvostupanjski sud smatra da je prijavu za Društvo ovlašten podnijeti, pa onda i povući podnesenu prijavu, opozvani član Uprave iz razloga što je upisan u sudskom registru kao osoba koja po zakonu zastupa Društvo što je potpuno pogrešno i takvo postupanje registarskog suda faktički bi onemogućilo rad trgovačkih društava. Član Uprave - direktor ne bi u tom slučaju nikada mogao biti opozvan protiv svoje volje i mogao bi raditi štohoće. To naime podrazumijeva da bi opozvani član Uprave trebao podnijeti prijavu za upis u sudski registar promjene člana Uprave; u ovom slučaju to bi značilo da je opozvani član A.M. trebao podnijeti prijavu o upisu svog opoziva i o upisu novog člana uprave. On to naravno ne bi nikada učinio, jer se očito protivi odluci o svom opozivu, a dopustiti da povuče prijavu koju je podnio novoimenovani član Uprave, imalo bi za posljedicu da jednom imenovani član Uprave ne bi nikada mogao biti opozvan.

 

Valjalo je stoga uvažiti žalbu kao osnovanu i temeljem čl. 61. Zakona o sudskom registru (Narodne novine, br. 1/95, 57/96 i 1/98) ukinuti i rješenje prvostupanjskog suda od 18. ožujka 1998. godine i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovni postupak."

VTS RH, Pž-1820/98 od 2. lipnja 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr