Zakon o trgovačkim društvima (NN br.111/93,34/99,52/00 i 118/03) Članak 241. U vezi Zakona o javnom bilježništvu (NN br.78/93,29/94,162/98) Članak 77.

Neosnovan je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da stečajni upravitelj tvrtke u stečaju ovjeri potpis na kupoprodajnom ugovoru koji je ranije sklopio član uprave dioničkog društva, jer se ne može ovjeriti tuđi potpis na kupoprodajnom ugovoru.

 

Ovjeru potpisa vrši javni bilježnik, a ovjera potpisa znači potvrdu javnog bilježnika da je stranka u njegovoj nazočnosti svojeručno potpisala pismeno ili svoj rukoznak na njega stavila ili da je potpis ili rukoznak na pismenu pred njim priznala kao svoj.

 

"Način ovjere potpisa propisan je odredbom iz članka 77. Zakona o javnom bilježništvu (NN br. 78/93 i 29/94). U smislu navedene zakonske odredbe ovjera potpisa znači potvrdu javnog bilježnika da je stranka u njegovoj nazočnosti svojeručno potpisala pismeno ili svoj rukoznak na njega stavila ili da je potpis ili rukoznak na pismenu pred njim priznala kao svoj.

 

Tuženik je pravna osoba, organizirana kao dioničko društvo. Prema odredbi iz članka 241. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/93, 121/99 i 52/00, u daljnjem tekstu: ZTD) dioničko društvo zastupa uprava, i u tome ovlaštena poduzimati sve pravne radnje zastupanja u poslovima pred sudom i drugim organima vlasti. Prema odredbi iz stavka 4. ovog propisa, članovi uprave potpisuju se u ime društva, pri čemu moraju navesti tvrtku društva i svojstvo članova uprave. Među strankama nema spora da je tuženika, kao prodavatelja, u ugovoru od 26. prosinca 1990. godine potpisao Đ. Š., kao predsjednik poslovodnog odbora.

 

Neupitna je činjenica da je nad tuženikom rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj St-218/97 od 01. srpnja 1997. godine otvoren stečajni postupak. Otvaranjem stečajnog postupka prava tijela dužnika pravne osobe prestaju i prelaze na stečajnog upravitelja (članak 89. Stečajnog zakona, NN br. 44/96, 29/99 i 129/00, u daljnjem tekstu: SZ), te nakon toga stečajni upravitelj ima prava i obveze tijela dužnika pravne osobe i zastupa stečajnog dužnika (članak 24. stavak 1. i stavak 3. SZ-a).

 

Na temelju ovih nespornih činjenica, a u smislu navedenih zakonskih odredbi, proizlazi da jedino stečajni upravitelj zastupa društvo tuženika nakon otvaranja stečajnog postupka, a on, sve kada bi pitanje valjanosti ugovora među strankama bilo nesporno, ne može, po prirodi stvari, ovjeriti tuđi potpis na ispravi (kupoprodajnom ugovoru). U smislu navedenog tužbeni zahtjev je protivan svimpozitivnim propisima (gore navedenim), pa nije mogao biti usvojen, nakon što je danom otvaranja stečajnog postupka (ako ne i ranije) zahtjev na činidbu postao nemoguć i neizvršiv."

VTS RH, Pž-4572/00 od 21. siječnja 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr