Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 239.

U postupku u kojem se donosi rješenje kojim se određena osoba postavlja za privremenog upravitelja i nalaže upis postavljene osobe u sudski registar potrebno je prethodno ispitati zadovoljava li ista osoba zakonske uvjete iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te pribaviti izjavu postavljene osobe o tome prihvaća li postavljenje.

 

"Prvostupanjski sud je u tijeku postupka uvidom u predmete iz sudskog registra utvrdio da je predlagatelj imenovan za upravitelja zadruge-protustranke 6. kolovoza 1997. godine, da mu je mandat trajao 4 godine, te da je zadruga ima 34 člana, te je uz analognu primjenu članka 423. stavak 6., a u svezi članka 40. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) postavio privremenog upravitelja u osobi Ž. K. koji je na popisu članova zadruge pod rednim brojem 16, sa zadaćom da obavlja neodgodive poslove zadruge i da što prije sazove skupštinu radi imenovanja upravitelja zadruge. - Sudskom registru naložen je upis privremenog upravitelja Ž. K. i brisanje predlagatelja kao dosadašnjeg upravitelja, s tim da žalba ne zadržava provedbu.

 

Prilikom postavljanja privremenog upravitelja iz redova članova zadruge sud je propustio prethodno ispitati zadovoljava li predviđena osoba uvjete iz članka 239. stavak 2. ZTD-a i prihvaća li postavljenje, odnosno pribaviti izjavu predviđenog upravitelja u skladu s odredbom članka 425. stavak 2. ZTD-a, odnosno članka 394. stavak 4. točka 3. ZTD-a. - Pribavljanje te izjave u postupku postavljenja privremenog upravitelja iz redova članova zadruge potrebno je iz razloga što se rješenjem nalaže sudskom registru upis postavljene osobe u sudski registar, te se u tom postupku moraju zadovoljiti zakonom utvrđene pretpostavke za upis u sudski registar."

VTS RH, Pž-4755/03 od 23. rujna 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr