Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 227. st. 2.

Okolnost da bi kupnjom dionica potencijalni stjecatelj posao najveći potencijalni dioničar i član nadzornog odbora društva nije opravdan razlog za uskraćivanje suglasnosti društva za prijenos dionica sa ranijeg dioničara na novog stjecatelja.

 

"Ispitavši pobijanu presudu u granicama žalbenih razloga, ovaj sud nalazi, da nisu prihvatljivi razlozi koje je naveo sud prvoga stupnja u obrazloženju pobijane presude. Okolnost, da bi kupnjom dionica potencijalni stjecatelj postao većinskim diončarem društva nije razlog za odbijanje suglasnosti uprave društva, jer sa kupnjom dionica, on ne bi mogao utjecati na poslovnu politiku društva. Okolnost da je on najveći pojedinačni dioničar i član Nadzornog odbora trgovačkog društva V. d.d. Varaždin, također nije razlog za uskratu suglasnosti, jer nije moguće zamisliti, kako bi na poslovnu politiku društva, a to znači i na sudbinu društva mogao utjecati potencijalni stjecatelj, kao najveći pojedinačni dioničar i člana Nadzornog odbora trgovačkog društva V. iz Varaždina. Okolnost da je stjecatelj S. I. izrazio volju da postane većinskim dioničarem tuženoga društva je buduća okolnost, koja ne može biti od utjecaja na presuđenje ovoga spora. Postavlja se i pitanje kakav bi to trebao biti stjecatelj, pa da uprava tuženoga društva dozvoli prodaju dionica tužiteljima, jer je S. I. apsolutno isključen iz kruga takovih osoba.

 

Stoga ovaj žalbeni sud smatra da je stav uprave tuženoga društva neprihvatljiv i da u konkretnom slučaju nije postojao važan razlog koji bi motivirao upravu tuženog društva da odbije suglasnost za prodaju dionica od strane tužitelja.

 

Stoga ovaj žalbeni sud smatra da je sud prvog stupnja na pravilno utvrđeno činjenično stanje pogrešno primijenio materijalno pravo kada je odbio tužbeni zahtjev tužitelja.

 

Zato je valjalo uvažavanjem žalbe pobijanu presudu preinačiti i usvojiti tužbeni zahtjev, budući je sud prvoga stupnja pogrešno zaključio da postoji važan razlog za odbijanje te suglasnosti na strani uprave tuženoga društva i da ti razlozi nisu potkrijepljeni činjenicama utvrđenim u toku postupka pred sudom prvog stupnja."

VTS RH, Pž-3091/00 od 12. rujna 2000.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr