Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 227.

Dionice se prenose indosamentom, ukoliko su izdane isprave o dionicama, a u protivnom slučaju cesijom.

 

Nije od važnosti pozivanje na Statut društva o pravu prvokupa, jer je Hrvatski fond za privatizaciju stjecatelj na temelju zakona, te slobodno raspolaže sa svojim dionicama.

 

Napomena: Statutom se ne može propisati kao uvjet prijenosa dionica pravo prvokupa u korist dioničara.

 

"Nije osnovan žalbeni navod tuženoga, da je prijenos dionica na tužitelja obavljen protivno odredbi čl. 227. Zakona o trgovačkim društvima. Ovo zbog toga što se dionice mogu prenositi indosamentom samo onda kada su izdane isprave o dionicama. Međutim, ako isprave o dionicama nisu izdane, tada se prijenos dionica vrši cesijom, u konkretnom slučaju prijenos dionica na tužitelja od Hrvatskog fonda za privatizaciju je izvršen cesijom, jer nisu bile izdane isprave o dionicama. Stoga ovaj sud nalazi da je ugovor između tužitelja i Hrvatskog fonda za privatizaciju od 7. siječnja 2000. godine valjan i da je to ugovor o cesiji po čl. 436. Zakona o obveznim odnosima.

 

Zbog toga nije od važnosti pozivanje tuženoga na Statut društva, jer pri ovom stanju stvari upis dionica u knjigu dionica moguć je temeljem citiranog ugovora između tužitelja i Hrvatskog fonda za privatizaciju. Pri tome se napominje da je Hrvatski fond za privatizaciju zadržao u svom portfelju 1.482 dionice rezerviranih za zakonske obveze Hrvatskog fonda za privatizaciju, jer je iz spisa vidljivo da je u portfelju Hrvatskog fonda za privatizaciju još ostalo 1.571 dionica tuženoga društva."

VTS RH, Pž-793/01 od 27. veljače 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr