Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03 - ZTD) Članak 226 st. 3 /nakon Novele broj 118/03 - članak 226. st. 4. ZTD-a/

Nakon što je imatelj dionice koja glasi na ime upisan u knjigu dionica, društvo može brisati upis samo pod uvjetom ako je prije toga o tome obavijestilo dioničara, te ako isti nije prigovorio brisanju u primjerenom roku.

 

"Knjiga dionica je trgovačka knjiga koja se mora voditi za dionice na ime i privremenice, sa svrhom da društvu i dioničarima omogući uvid tko su dioničari s dionicama na ime, tko je dužnik za unos uloga koji još nije uplaćen, tko je prednik isključenog dioničara i tko se prema društvu može legitimirati kao dioničar dionice na ime. Iako upis dioničara u knjigu dionica nema konstitutivni značaj, u odnosu na društvo smatra se dioničarem onaj koji je upisan u knjgu dionica, u smislu čl. 226 st. 2 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 - ZTD). Upis je neopoziva pretpostavka o članstvu upisanog dioničara, a samo upisom može se prema društvu ostvarivati članska prava i ispunjavati članske obveze.

 

Osobi koja je uredno upisana u knjigu dionica društvo ne može osporavati svojstvo dioničara i pripadajuća članska prava. I obrnuto, neupisanom stjecatelju dionice ne smije se dopustiti obavljanje dioničkih prava, na pr. raspravljanje i glasovanje na skupštini društva.

 

Dioničko društvo može brisati upis dioničara u knjizi dionica, ako se naknadno ustanovi da je stjecanje dionica bilo pravno nevaljano, na primjer prijenos dionice na ime nije obavljen u obliku indosamenta. Brisanje se može obaviti samo pod uvjetom da društvo obavijesti upisanu osobu o nakani brisanja, pri čemu joj mora predočiti razloge te dati primjeren rok za prigovor.

 

Ako upisani dioničar stavi prigovor u danom mu roku, društvo ga ne može brisati iz knjige dionica (čl. 226 st. 2 ZTD).

 

Nakon što je tuženo društvo upisalo tužitelja u knjigu dionica dana 27.02.1996 (čl. 226 st. 2 ZTD) brisanje iz knjige dionica moglo je obaviti samo pod uvjetom da je istoga obavijestilo o nakani brisanja, te da je predočilo razloge i dalo mu primjeren rok za prigovor. Obzirom da je tužitelj stavio prigovor u roku koji mu je dan, nisu postojali uvjeti da društvo izvrši brisanje tužitelja iz knjige dionica (čl. 226 st. 3 ZTD).

VTS RH Pž-2458/97 od 16. rujna 1997.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr