Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 226. st. 2

./novelom NN br.118/03 umjesto "knjige dionica" Zakon rabi izraz "registar dionica"/

 

Napomena: Prema članku 133. stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine broj 84/02) na dionice koje postoje u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira ne primjenjuje se odredba članka 226. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te se dioničarem koji ima dionicu u obliku nematerijaliziranog vrijednosnog papira smatra onaj dioničar čija se takva dionica nalazi na njegovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji.

 

Upis u knjigu dionica neopoziva je pretpostavka o članstvu upisanog dioničara. U odnosu prema društvu vrijedi kao dioničar onaj koji ima dionicu što glasi na ime tko je upisan u knjigu dionica dioničkog društva.

 

"Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od 21. studenog 1994. godine broj Fi-7855/94 upisana je pretvorba društvenog poduzeća HUTP s p.o. Split, Put trstenika broj 5 u d.d. u mješovitom vlasništvu "Hotel Split" d.d. za hoteljerstvo, turizam i ugostiteljstvo, Split, Put trstenika broj 19.

 

Protiv ovog rješenja žali se dioničar gospođa B.D. po punomoćniku T.K. odvjetniku iz Splita.

 

Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju broj 01-02/92-06/1050 od 17. siječnja 1994. godine utvrđena je vrijednost poduzeća u iznosu od 29,105.000 DEM. Od ovog iznosa - potraživanje poduzeća "I.L. Lavčević" Split u iznosu od 3,162.000 DEM, pretvoreno je u dionice. Na Osnivačkoj skupštini 20. kolovoza 1994. godine za ovaj iznos to poduzeće je imalo svog predstavnika. Međutim, kod poduzeća "I. L. Lavčević" Split izvršena je pretvorba, a navedeno potraživanje od 3,162.000 DEM nije ušlo u kapital poduzeća, pa za ovaj iznos nije utvrđen vlasnik, pa poduzeće "I.L. Lavčević" iz Splita nije moglo imati svog predstavnika na skupštini održanoj 20. kolovoza 1994. godine.

 

Žalba nije osnovana.

 

Nisu prihvaćeni navodi žalbe dioničarke gospođe B.D. da Poduzeće "I.L. Lavčević" nije potraživanje u iznosu do 3,162.000 DEM (vrijednost dionica "Hotela Split") unijelo u svoju temeljnu glavnicu, pa kako nije donio odluku o povećanju glavnice, nije mogao sudjelovati na Osnivačkoj skupštini 20. kolovoza 1994. godine.

 

Iz spisa proizlazi da je Hrvatski fond za privatizaciju svojim rješenjem broj 01-02/92-06/1050 od 17. siječnja 1994. godine (list 91 do 92 spisa). Poduzeće "I.L. Lavčević"iz Splita - priznao zakonitim imateljem dionica "Hotela Split" d.d. Split u vrijednosti od 3,162.000 DEM. Iz spisa proizlazi da je Poduzeće "I.L.Lavčević" upisano u knjigu dionica (list 35 do 36 spisa). Prema odredbi čl. 226. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93), u odnosu prema društvu vrijedi kao dioničar koji ima dionicu što glasi na ime samo onaj tko je upisan u knjizi dionica. Temeljni pravni učinak upisa je da je osoba prema društvu stekla svojstvo dioničara, a time i sva prava koja proizlaze iz Zakona, Statuta i roda dionice koja je upisana. Iako upis dioničara u knjigu dionica nema konstitutivni značaj, u odnosu na društvo smatra se dioničarem onaj koji je upisan u knjigu dionica. Upis je neopoziva pretpostavka o članstvu upisanog dioničara, a samo upisom može se prema društvu ostvarivati članska prava i ispunjavati članske obveze. Osobi koja je uredno upisana u knjigu dionica društvo ne može osporavati svojstvo dioničara i pripadajuća članska prava."

VTS RH, Pž-114/95 od 16. travnja 1996.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr