Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 223.

Dioničarima se isplaćuje udjel u dobiti razmjerno nominalnim odnosima njihovih dionica i to u obliku novčane isplate.

Nezakonita je odluka društva o isplati u dobiti kojom se ista isplata udjela u dobiti vrsi upućivanjem na kupnju robe kod trećeg trgovačkog društva.

 

"Dosuđena svota predstavlja vrijednost dividende za 1997. i 1998. godinu, koja pripada tužitelju kao dioničaru tuženoga društva.

 

U suštini ove činjenice među parničnim strankama nisu sporne.

 

Sporno je, mora li tuženik platiti tužitelju dividendu u novcu ili robi.

 

Naime, tuženik upućuje tužitelja, da se tužitelj namiri u robi kod tvrtke E. R.H.L. d.o.o. u Ludbregu u visini ostvarene dividende.

 

Sud prvoga stupnja smatra da tužitelju pripada pravo na dividendu, ali u novcu, pa donosi pobijanu presudu pozivom na odredbe čl. 220. i 223. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99) i čl. 25. Statuta tužene.

 

Nezadovoljan ovom presudom istu pobija tuženik svojom žalbom, sa tvrdnjom da je pobijana presuda nezakonita i nepravilna.

 

Ispitavši pobijanu presudu u granicama iznesenih žalbenih razloga, ovaj sud nalazi da je pobijana presuda zakonita i pravilna.

 

Ovo zbog toga što je presuda donesena u postupku u kome nisu bile počinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99) i što je sud pravilno primijenio materijalno pravo presuđujući ovaj spor. I ovaj žalbeni sud suglasan je sa stavom suda prvoga stupnja, da je tužbeni zahtjev tužitelja osnovan po čl. 220. i 223. Zakona o trgovačkim društvima."

VTS RH, Pž-4242/00 od 3. listopada 2000.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr