Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 223.

Dioničarima se isplaćuje udjel u dobiti razmjerno nominalnim odnosima njihovih dionica i to u obliku novčane isplate.

Nezakonita je odluka društva o isplati u dobiti kojom se ista isplata udjela u dobiti vrsi upućivanjem na kupnju robe kod trećeg trgovačkog društva.

 

"Dosuđena svota predstavlja vrijednost dividende za 1997. i 1998. godinu, koja pripada tužitelju kao dioničaru tuženoga društva.

 

U suštini ove činjenice među parničnim strankama nisu sporne.

 

Sporno je, mora li tuženik platiti tužitelju dividendu u novcu ili robi.

 

Naime, tuženik upućuje tužitelja, da se tužitelj namiri u robi kod tvrtke E. R.H.L. d.o.o. u Ludbregu u visini ostvarene dividende.

 

Sud prvoga stupnja smatra da tužitelju pripada pravo na dividendu, ali u novcu, pa donosi pobijanu presudu pozivom na odredbe čl. 220. i 223. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99) i čl. 25. Statuta tužene.

 

Nezadovoljan ovom presudom istu pobija tuženik svojom žalbom, sa tvrdnjom da je pobijana presuda nezakonita i nepravilna.

 

Ispitavši pobijanu presudu u granicama iznesenih žalbenih razloga, ovaj sud nalazi da je pobijana presuda zakonita i pravilna.

 

Ovo zbog toga što je presuda donesena u postupku u kome nisu bile počinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99) i što je sud pravilno primijenio materijalno pravo presuđujući ovaj spor. I ovaj žalbeni sud suglasan je sa stavom suda prvoga stupnja, da je tužbeni zahtjev tužitelja osnovan po čl. 220. i 223. Zakona o trgovačkim društvima."

VTS RH, Pž-4242/00 od 3. listopada 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr