Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99,121/99, 52/00 i 118/03) Članak 220

Dioničari imaju pravo da im se podijeli dobit, osim ako je odlukom glavne skupštine u skladu sa zakonom i sa statutom određeno da se dobit ne dijeli dioničarima.

 

Nije pravovaljana naknadna odluka glavne skupštine da se dobit dioničarima neće isplaćivati, odnosno da se stavlja izvan snage ranija odluka o isplati dobiti dioničarima.

 

"Naime, među strankama nije sporno da je glavna skupština društva tuženika donijela odluku o raspodjeli dobiti tuženika za 1997. i 1998. godinu kojom je određeno da se dobit raspoređuje dioničarima u svoti od 10,00 kn po dionici. Da to nije sporno proizlazi i iz odluke kojom se stavljaju izvan snage odluke o raspodjeli dividende za navedene godine koje je donijela skupština na svojoj sjednici dana 22. 11. 2001. i na koju se poziva i sam tuženik (list 42 spisa). Sporno je samo to da li tužitelj ima pravo na isplatu dividende, a s obzirom na donošenje navedenih odluka kojom se stavljaju izvan snage odluke o podjeli dividende, te s obzirom na činjenicu da se tuženik nalazi u lošoj financijskom situaciji temeljem izvješća o obavljenoj reviziji za 2000. godinu.

 

Po stanovištu ovog suda dokumentacija na koju se poziva tuženik, a iz koje proizlazi da se tuženik nalazi u financijskim poteškoćama, te imajući u vidu odluke o stavljanju izvan snage odluke o dodjeli dividende, nije relevantna u ovoj pravnoj stvari, odnosno ne utječe na pravo tužitelja na isplatu dividende. To iz razloga što spisu prileži potvrda tuženika da tužitelj ima pravo na isplatu dividende u utuženom iznosu koju potvrdu je izdao sam tuženik dana 12. 09. 2001. (list 15 spisa).

 

Naime, sukladno čl. 220. st. 4. (nakon Novele broj 118/03 - st. 6.) Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00) dioničari imaju pravo na im se podijeli dobit, osim ako je odlukom glavne skupštine u skladu sa zakonom i statutom određeno da se dobit ne dijeli dioničarima. Pravo na dividendu najvažnije je imovinsko pravo dioničara koje pravo njima daje zakon, a od kojeg treba razlikovati konkretno pravo na dividendu o kojem svake godine odluku donosi skupština u skladu s zakonom i statutom društva.

 

Sukladno čl. 223. ZTD-a dioničarima se isplaćuje udjel u dobiti razmjerno nominalnim iznosima njihovih dionica i to u obliku novčane isplate. Utuženi iznos predstavlja vrijednost dividende za 1998. godinu koja pripada tužitelju kao dioničaru tuženog društva, te nikakova naknadna odluka skupštine da se dividenda neće isplaćivati odnosno da se stavlja izvan snage odluka o isplati ne može to pravo dioničarima oduzeti, tim više što je potvrdu o pravu na isplatu dividende tuženik izdao u vrijeme kad on tvrdi da je već bio u teškoj financijskoj situaciji."

TS Zagreb, P-3123/01 od 21. svibnja 2002.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr