Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 134/99, 52/00 i 118/03) Članak 188.

Sud će odbiti upis društva u sudski registar u slučaju kada je vrijednost predmeta ulaganja stvari, odnosno prava ili preuzimanja stvari bitno manji od nominalnih iznosa dionica koje se za to daju ili od vrijednosti protučinidbe. Sud ne može odbiti upis društva u sudski registar ako revizori osnivanja izjave ili je sud mišljenja da je vrijednost predmeta ulaganja stvari, odnosno prava ili preuzimanja stvari bitno veća od nominalnih iznosa dionica.

 

"Prvostupanjski sud je ustanovio da je predlagatelj podnio sudu sve zatražene dokumente za urednu registraciju tvrtke Predlagatelj je - prema tome - ispunio sve formalno-pravne pretpostavke za osnivanje i upis trgovačkog društva u sudski registar. Nakon toga sud je ispitivao jesu li ispunjeni materijalno-pravni uvjeti ispravnosti prijave o upisu i potpuno neosnovano primijenio odredbu čl. 188. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima. Naime u st. 2. članka 188. navodi se da će sud odbiti upis društva u sudski registar ako revizori osnivanja izjave ili ako je očigledno da izvješće o osnivanju ili izvješće o reviziji osnivanja što su ga podnijeli članovi uprave i nadzornog odbora nisu točni, nisu potpuni ili nisu u skladu s propisima.

 

Isto vrijedi i kada revizori osnivanja izjave ili je sud mišljenja da je vrijednost predmeta ulaganja stvari, odnosno prava ili preuzimanja stvari bitno manja od nominalnih iznosa dionica koje se za to daju ili od vrijednosti protučinidbe.

 

lz ovakve odredbe proizlazi da će sud odbiti upis društva u sudski registar u slučaju kada je vrijednost predmeta ulaganja stvari, odnosno prava ili preuzimanja stvari bitno manja od nominalnih iznosa dionica koje se za to daju ili od vrijednosti protučinidbe. Argumentum a contrario ako revizori osnivanja izjave ili je sud mišljenja da je vrijednost predmeta ulaganja stvari, odnosno prava ili preuzimanja stvari veća od nominalnih iznosa dionica koje se za to daju ili od vrijednosti protučinidbe sud ne može odbiti upis društva u sudski registar. Kako je ustanovljeno da je ukupna vrijednost stvari koje osnivač ulaže u društvo u osnivanju 72.088.848,42 kune veča od 23.463.300 kuna to je uvjet iz stavka 2. članka 182. Zakona o trgovačkim društvima u cijelosti ispunjena. Budući da je vrijednost temeljnog kapitala veća od nominalne vrijednosti to nema razloga za odbijanje upisa. Sud ne može proizvoljno određivati koju će rečenicu iz članka zakona primjenjivati, a koju neče, več mora tumačiti zakon onako kako je napisan. Na temelju svega iznesenog ovaj sud smatra da je sud prvog stupnja donio nezakonitu odluku kada je odbio zahtjev predlagatelja za upis u sudski registar, te je ustanovio da je predlagatelj ispunio zahtjev za upis u sudski registar. Sud drugog stupnja je stoga na osnovu čl. 61. toč. 5. i čl. 62. st. 1. Zakona o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 1/98, 131/98) preinačio rješenje suda prvog stupnja i odredio da se rješenjem prihvati zahtjev za upis u sudski registar kako je to navedeno u izreci ove odluke."

VTS RH, Pž-490/99 od 9. veljače 1999.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr