Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 49.

Prokurist ne može bez posebne ovlasti trgovačkog društva nastupati kao druga ugovorna strana i s društvom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun.

Ništav je ugovor o prijenosu dionica u kojem se ista osoba koja nema ovlasti za sklapanje ugovora sa samim sobom pojavljuje kao generalni punomoćnik društva i stjecatelj udjela.

 

"Iz spisa proizlazi da je prijavom od 9. rujna 1997. godine zatražen upis u sudski registar promjene odredbi Društvenog ugovora od 28. listopada 1996. godine, promjena člana uprave i upis jednog člana društva "L D" d.o.o., a temeljem zaključenog ugovora o prijenosu udjela "L D" d.o.o. od 27. kolovoza 1997. godine. Ovaj ugovor o prijenosu udjela sačinjen je izmedu ugovaratelja Ante B. i Marina B. iz Zadra, oba zastupani po generalnom punomoćniku D. B. iz Zadra kao prenositelja udjela i D. B. iz Zadra kao stjecatelja udjela. Iz ovoga slijedi da je ista osoba tj. D. B. iz Zadra kao generalni punomoćnik potpisao navedeni ugovor o prijenosu udjela u ime članova društva prenositelja udjela s jedne strane (Ante B. i Marina B.) i kao novi član društva - stjecatelj i to temeljem ovlaštenja iz generalne punomoći od 12. studenog 1996. godine potpisao ugovor o prijenosu udjela.Iz spisa nadalje proizlazi da je generalna punomoć od 12. studenog 1996. godine opozvana od Ante B. Prema članku 49. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 - ZTD) prokurist ne može bez posebne ovlasti trgovačkog društva nastupati kao druga ugovorna strana i s društvom sklapati ugovor u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba. Posebna ovlast znači da se ne može dati prokuristu opća punomoć za sklapanje poslova sa samim sobom. Treba mu posebna punomoć za svaki ugovor. Isto, tako, ne bi dostajala prešutno dana ovlast, jer ovlast mora biti izričita. (napomena: društvo može prokuristu dati I opću ovlast za sklapanje poslova sa samim sobom, ali bi se ona trebala upisati u sudski registar).

 

Članak 412 ZTD-a regulira raspolaganje poslovnim udjelom. lz ovoga članka proizlazi da član društva može slobodno bez suglasnosti ostalih članova ili društva raspolagati svojim poslovnim udjelom. Prijenos poslovnog udjela pravnim poslom moguć je samo dvostranim pravnim poslom to jest ugovorom između prenositelja i stjecatelja poslovnog udjela.Obzirom da iz spisa proizlazi da je predmet ugovora o prijenosu udjeha zaključenje pravnog posla u kojem ugovorne strane imaju različite interese, pravilno je prvostupanjski sud ocijenio da nije moguće istu osobu ovlastiti na zaključenje ugovora sa samim sobom, posebno što iz pismenih podnesaka člana društva Ante B. proizlazi da ne postoji izražena volja člana o prijenosu poslovnog udjela. Ovaj žalbeni sud u cijelosti prihvaća ocjenu prvostupanjskog suda da pravni posao temeljem generalne punomoći od 12. studenog 1996. godine, koja je izdana D. B. nije valjan, jer ta punomoć nije izraz volje opunomoćitelja Ante B. što je vidljivo iz podneska koje je imenovani dostavio sudu."

VTS RH Pž-3421/97 od 17. ožujka 1998.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr