Članak 158. i 159. ZOP /sada čl. 31. Zakona o trgovačkim društvima, Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03/

Trgovac kojemu drugi trgovac upotrebom ili upisom iste ili slične tvrtke ugrožava njegov položaj u tržišnoj utakmici ili postoji opasnost da njegovo pravo bude povrijeđeno ima pravo tužbom zahtijevati da taj drugi trgovac prestane upotrebljavati tu tvrtku.

 

"Sud prvoga stupnja svojom pobijanom presudom zabranio je tuženom uporabu naziva "Brodomerkur" u ukupnoj tvrci tuženika. Za ovakvu odluku sud prvog stupnja pravilno je utvrdio relevantno činjenično stanje. Sud je utvrdio da je tužitelj pod nazivom "Brodomerkur" upisan u sudski registar suda na području Republike Hrvatske prije tuženika. Tužitelj je upisan pod nazivom "Brodomerkur" kod registarskog suda u Splitu, još godine 1986., dok je tuženi pod istim nazivom "Brodomerkur" upisan godine 1992., dakle pravo prvenstva na zaštitu tvrtke pripada tužitelju. Nadalje sud prvoga stupnja pravilno je utvrdio, činjenicu da u osnovi svojeg poslovanja i tužitelj i tuženi imaju trgovinsku djelatnost, da su oni trgovci, i to i na unutrašnjem trgovinskom području, na području Republike Hrvatske, i na području vanjske trgovine. Ove činjenice stranke nisu ni osporile. Činjenica da je već nastala zabuna u poslovanju, te da su računi jednog subjekta poslani drugom subjektu, samo su pomoćni kriteriji sudu da utvrdi da do takvih zabuna u poslovanju može doći, pa da prema tome ono društvo, ono poduzeće, koje se duže u poslovanju koristi nazivom u tvrtki, ima pravo zaštititi se, zaštititi svoju tvrtku u smislu odredaba čl. 159. ZOP-a. Dakle, utvrdivši da tužitelju pripada pravo zaštite tvrtke u smislu čl. 158. st. 1. i st. 2. ZOP-a, sud je pravilno u smislu čl. 159. donio presudu kojom je zabranio tuženom uporabu tvrtke, tj. naziva "Brodomerkur". Što se tiče primjene odredaba Zakona o trgovačkim društvima, samo se pokazuje da bi se u konkretnome slučaju s istim rezultatom moglo primijeniti pravilo iz odredbe čl. 31. Zakona o trgovačkim društvima, ali se u ovom slučaju nema potrebe osloniti na to pravilo, uz ostalo i zato što se pravilo ne primjenjuje do 31. 12. 1994. kao zakonska odredba. I na kraju, pravilno, sud prvoga stupnja upozorava da se ovom presudom ne zabranjuje tuženom poslovanje, ne zahtjeva se brisanje njegova subjektiviteta iz sudskog registra, već mu se samo zabranjuje uporaba naziva "Brodomerkur" i poslovanje pod tim nazivom na području Republike Hrvatske."

VTS RH, Pž-1900/94 od 23. kolovoza 1994.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr