Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 10. stavak 3.

Član društva s ograničenom odgovornošću odgovara za obveze tog društva ako zloupotrebljava okolnost neodgovaranja za obveze društva u svojstvu člana društva.

Smatra se da je ispunjena pretpostavka za postojanje odgovornosti člana društva s ograničenom odgovornošću u slučaju prijenosa ugovora o radu na društva kćeri, na koje nije prenijeta neka značajnija imovina društva, već isključivo obveza društva.

 

"Iz stanja spisa i pobijane presude proizlazi da je tuženik osnovao šesnaest trgovačkih društava u koje je rasporedio svoje djelatnike osim članova uprave tuženika koji su ostali na radu u L. d.d. Pri tome je tuženik osnovan sa temeljenim kapitalom od 17.217.400,00 kn, a na društvo kćer L. C. d.o.o. u kojem je bila zaposlena tužiteljica prenio je temeljni kapital u iznosu od 387.800,00 kn, što je razvidno iz sudskog registra. Tuženik dakle na društva kćeri nije prenio značajniju imovinu u skladu sa najavama, i to niti prilikom njihovog osnivanja, a niti naknadno, što je nesporno utvrđeno u pobijanoj presudi.

 

Tražbina tužiteljice je nesporno utvrđena pravomoćnim presudama prema tuženikovom društvu kćeri L. C. d.o.o., a nesporna je i činjenica da je tuženik jedini član tog društva, te ujedno i vladajuće društvo.

 

Iz svega navedenog jasno proizlazi da tuženik zloupotrebljava okolnost da ne odgovara za obveze društva, te zlorabi društvo kćer za postizanje nedopuštenih ciljeva-izbjegavanjem odgovornosti prema tužiteljici.

 

Prvostupanjski sud je osnovano utvrdio da tuženik kao član društva L. C. d.o.o. odgovara za obveze društva temeljem izvanugovorne zakonske odgovornosti. U smislu odredbe članka 10. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) onaj tko zloupotrebljava okolnost da kao član trgovačkog društva ne odgovara za obveze društva ne može se pozvati na to da po zakonu ne odgovara za te obveze. Iz cjelokupnog stanja spisa proizlazi da je došlo do proboja pravne osobnosti, na način da tuženik kao jedini član i osnivač društva L. C. d.o.o. odgovara za obveze društva prema tužiteljici.

 

Zapošljavanje radnika u društvu kćerima osnovanim sa skromnim temeljnim kapitalom uz istovremeno zadržavanje znatne imovine u temeljnom kapitalu društva majke poznat je i nerijetko korišten obrazac rješavanja viška radnika.

 

U ovom konkretnom slučaju tako je postupio i tuženik pa je stoga prvostupanjski sud osnovano zaključio da postoji solidarna odgovornost tuženika za obveze L. C. u odnosu prema tužiteljici, a na temelju zakonskih odredbi navedenih u obrazloženju pobijane presude."

VTS RH, Pž-636/03 od 18. studenog 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr