Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 I 173/003) Članak 298.

Neosnovan je prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanjem privremene mjere kojim bi sud naredio istom registarskom sudu zabranu upisa u sudski registar po odluci dioničkog društva.

 

Sud nije ovlašten privremenom mjerom zabranjivati upis promjena podataka u sudski registar, jer takvo ovlaštenje ne proizlazi niti iz odredaba Ovršnog zakona, niti iz odredaba Zakona o trgovačkim društvima.

 

"Neosnovan je prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanjem privremene mjere kojom bi parnični sud naredio registarskom sudu zabranu upisa u sudski registar članova nadzornog odbora koji su izabrani na skupštini održanoj dana 28. rujna 2001. godine.

 

Ovaj sud nalazi da je prvostupanjski sud pravilno postupio kada je odbio prijedlog da se odredi predložena privremena mjera.

 

Radi se o privremenoj mjeri zabranom upisa u sudski registar članova nadzornog odbora koji su izabrani na skupštini održanoj dana 28. rujna 2001. godine.

 

Sud, međutim, nije ovlašten privremenom mjerom zabranjivati upis promjena podataka u sudski registar, jer takvo ovlaštenje ne proizlazi niti iz odredaba Ovršnog zakona, a niti iz odredaba Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 57/00 - dalje: ZTD).

 

Iznimke su propisane u (…) Zakonu o trgovačkim društvima.

 

Za provedbu upisa u sudski registar nadležan je registarski sud i upise provodi temeljem odredaba o upisu, a u prvom redu temeljem odredaba Zakona osudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 1/98) i Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (Narodne novine br. 10/95 i 101/96). U tom registarskom postupku stranka koja ima pravni interes može braniti svoja prava pred registarskim sudom kao nadležnim sudom tako da će predlagati određena brisanja i zabrane brisanja kao i zahtijevati određene upise.

 

Nisu dakle ostvarene zakonom propisane pretpostavke da se odredi predložena privremena mjera."

VTS RH, Pž-128/02 od 9. travnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr