Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 298.

Neosnovan je prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja-vlasnika pšenice protiv protivnika osiguranja skladištara koji se koristi svojim zakonskim založnim pravom i odbija bez plaćanja troškova skladištenja predati uskladištenu pšenicu.

 

"Predmetni postupak se vodi radi osiguranja nenovčane tražbine koja glasi na predaju određene količine pšenice. Pretpostavke za osiguranje nenovčane tražbine privremenom mjerom propisane su odredbom čl. 298. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00), kako pravilno konstatira i prvostupanjski sud u pobijanom rješenju.

 

Radi osiguranja nenovčane tražbine može se odrediti privremena mjera, ako su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

 

- da predlagatelj osiguranja učini vjerojatnom postojanje tražbine,

- ako učini vjerojatnom opasnost da će bez predložene mjere protivnik osiguranja spriječiti ili znatno otežati ostvarenje tražbine, osobito time što bi promijenio postojeće stanje stvari ili da je mjera potrebna da bi se spriječilo nasilje ili nastanak nenadoknadive štete.

 

Predlagatelj ne mora dokazivati opasnost, ako bi predloženom mjerom protivnik osiguranja pretrpio neznatnu štetu.

 

Predlagatelj nije učinio vjerovatnom ni jednu od navedenih pretpostavki.

 

Prema sadržaju prijedloga te dokumenata na koje se sam predlagatelj pozvao, i koje ni u žalbi ne dovodi u pitanje, protivnik je u svoje silose preuzeo na skladištenje pšenicu u količini od 3.128.355 kg. Trošak skladištenja nije plaćen. Skladištar za svoja potraživanja iz ugovora o uskladištenju i ostala potraživanja nastala u vezi sa čuvanjem robe, ima zakonsko založno pravo na toj robi prema pravilu iz čl. 736. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 112/99 - dalje ZOO).

 

Osigurati se može, doduše i buduća tražbina, kao i ona koja je uvjetovana ispunjenjem određenih naknadnih pretpostavki, no sud pravilno nalazi da nije ispunjena druga zakonom propisana pretpostavka za određivanje mjere. Okolnost da protivnik osiguranja ne želi bez plaćanja troškova skladištenja predati uskladištenu pšenicu samo ukazuje da se, kao skladištar, pravilno koristi svojim zakonskim založnim pravom i pridržajem robe, postupa pažnjom urednog gospodarstvenika."

VTS RH, Pž-6281/02 od 04. veljače 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr