Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 298.

Neosnovan je prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja-zakupca, koji je izdao zadužnicu, na zabranu naplate po zadužnici, protiv vlasnika nekretnine čija tražbina po ugovoru o zakupu nije izmirena.

 

Izdavatelj zadužnice nema nenovčanu tražbinu, a nije vjerojatno da bi izdavatelju zadužnice naplatom iste nastala nenadoknadiva šteta.

 

"Radi osiguranja nenovčane tražbine može se odrediti privremena mjera ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim postojanje tražbine, te ako učini vjerojatnim i opasnost da bi bez takve mjere protivnik osiguranja spriječio ili znatno otežao ostvarenje tražbine, osobito time što bi promijenio postojeće stanje stvari ili ako učini vjerojatnim da je mjera potrebna da bi se spriječilo nasilje ili nastanak nenadoknadive štete koja prijeti. Radi osiguranja nenovčane tražbine može se odrediti svaka mjera kojom se postiže svrha osiguranja, a osobito one mjere koje su pojedinačno označene u čl. 299. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96, 29/99 i 42/00).

 

Navedene zakonske pretpostavke za određivanje predložene mjere nisu u ovom slučaju ispunjene ni ako se prihvate točnima sve tvrdnje koje je iznio predlagatelj u svojemu prijedlogu za određivanje privremene mjere.

 

O vjerojatnosti tražbine napominje se slijedeće:

 

Predlagatelj tvrdi da ima nenovčanu tražbinu prema protivniku osiguranja usmjerenu na povlačenje zadužnice sa naplate kod FINE. Činjenice na kojima predlagatelj temelji prijedlog ne potkrepljuju navedenu tvrdnju. Naime i sam predlagatelj priznaje da je izdao zadužnicu na iznos od 1,000.000,00 kn kao osiguranje protivnikove novčane tražbine prema njemu, a po osnovu obveze iz ugovora o zakupu i leasingu. Priznaje se i autentičnost i sadržaj zadužnice. Protivnik osiguranja nije na nezakonit način došao u posjed zadužnice, a tražbina protivnika osiguranja nije izmirena. Pogrešno je sud iz navedenih činjenica našao da bi postojala tražbina predlagatelja da se zabrani naplata po zadužnici.

 

Tvrdnje o pregovorima o reprogramu duga predlagatelja osiguranja ne dovode u pitanje pravo protivnika na naplatu iznosa iz zadužnice. Upravo je nevjerojatna tvrdnja iznijeta u rješenju da je tražbina protivnika osigurana nekretninom koja je u njegovom vlasništvu. To bi u konačnici značilo da bi protivnik osiguranja morao radi naplate svoje novčane tražbine prema predlagatelju osiguranja prodati vlastitu nekretninu, pa da mu zadužnica nije potrebna.

 

Nije učinjena vjerojatnom ni druga zakonska pretpostavka, jer mjera nije nužna da bi se otklonila nenadoknadiva šteta, a sud i ne obrazlaže u čemu bi se imala takva šteta sastojati, osim što će vjerovnik iz zadužnice naplatiti od dužnika iznos koji mu ovaj duguje."

VTS RH, Pž-5422/02 od 15. listopada 2002.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr