Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) Članak 267. /sada čl. 298. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Dioničar nema pravo na zaštitu svojih prava stavljanjem prijedloga za izdavanje privremene mjere zabrane upisa trgovačkog društva u sudski registar, već svoja prava može štititi prema Zakonu o sudskom registru.

 

"Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbio prijedlog predlagatelja za izdavanje privremene mjere kojom se traži zabrana upisa dioničkog društva "S" iz S. u sudski registar.

 

Po mišljenju ovog suda prvostupanjski sud se nije trebao upuštati u ocjenu udovoljava li prijedlog predlagatelja uvjetima iz Zakona o izvršnom postupku (NN broj 53/91 i 91/92 dalje: ZIP), čl. 267. za izdavanje privremene mjere, kako je predlagatelj upravio svoj zahtjev, jer se odredbe izvršnog postupka ne primjenjuju u postupku upisa u sudski registar.

 

Ispravno je stajalište prvostupanjskog suda da će sud u postupku upisa promjena u sudski registar primjeniti odredbe Zakona o sudskom registru (NN br. 1/95, dalje: ZSR).

 

Člankom 20. st. 1. ZSR određeno je da je postupak upisa u sudski registar vanparnični, pa ostaje da se u zaštiti svojih interesa koristi sredstvima koja su određena tim zakonom.

 

Po mišljenju drugostupanjskog suda prvostupanjski sud je pravilno postupio kada je odbio zahtjev predlagatelja za izdavanje privremene mjere temeljen na ZIP-u, jer je koristio nedopušteni put za zaštitu eventualno utemeljenih svojih prava umjesto da je koristio odredbe ZSR-a, kao posebnog izvanparničnog postupka, kojim su uređena prava i dužnosti stranaka, te postupanje suda prilikom provedbe svih upisa u sudski registar."

VTS RH, Pž-3825/95 od 12. prosinca 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr