Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) Članak 265. /sada čl. 296. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Izreka rješenja o određivanju privremene mjere za osiguranje novčanog potraživanja na zabranu raspolaganja dionicama mora sadržavati točnu oznaku dionica čiji je zakoniti imatelj dužnik.

 

"Vjerovnik predlaže zabranu raspolaganja sa 16.731 redovnih dionica "sa kontrolnim brojevima navedenim u specifikaciji koja se nalazi u prilogu". Izreka rješenja koja stječe svojstvo pravomoćnosti ne može biti tako određena da se poziva na neku ispravu, odnosno da se određuje tek pomoću neke isprave koja nije sastavni dio rješenja. Ovdje se jedino može eventualno analogno primjeniti odredba iz čl. 35. st. 3. Zakona o izvršnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92). Međutim, u priloženoj specifikaciji označeno je ukupno 54.881 dionica. Koje su od njih u vlasništvu dužnika vjerovnik ne navodi. Dakle, predlaže zabranu dužniku da raspolaže sa 16.731 dionica prema specifikaciji koja sadrži 54.881 dionicu. Takav zahtjev nije određen i prijedlog sadrži nedostatke uslijed kojih se po njemu ne može postupiti. Čak štoviše isprava na koju se vjerovnik poziva nosi naziv "specifikacija potpisanih ugovora za dioničko društvo C. d.d. Zagreb I. i II. krug otkupa". U toj ispravi se navode imena i prezimena osoba koje su otkupile dionice, JMBG, broj otkupljenih dionica, nominalna vrijednost i kontrolni broj. Ništa ne ukazuje na to da je dužnik imatelj dijela tih dionica."

VTS RH, Pž-1213/96 od 7. svibnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr