Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 265. i 266. /sada čl. 296. i 297. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Privremenom se mjerom osigurava ostvarenje budućeg novčanog ili nenovčanog potraživanja, pa se može izdati po prirodi stvari samo ako vjerovnik zahtijeva kondemnatornu pravnu zaštitu.

 

"Da bi se korisniku akceptnog naloga privremenom mjerom zabranila naplata po akceptnim nalozima, izdatnik akceptnog naloga (vjerovnik) mora takvom privremenom mjerom osiguravati izvršenje nekoga svojeg potraživanja. Izdatnik akceptnog naloga ne može tražiti izdavanje takve privremene mjere ako zahtijeva deklaratornu pravnu zaštitu u parnici, jer deklaratorna presuda ne obvezuje na činidbu, pa stoga nema ni izvršenja.

 

Da vjerovnik kao izdatnik akceptnog naloga traži upravo takvu zaštitu, proizlazi iz samoga prijedloga u kojemu je navedeno da će vjerovnik pokrenuti postupak radi utvrđivanja ništavnosti akceptnog naloga, jer će u suprotnom sud ukinuti izdanu privremenu mjeru.

 

Stoga se pogrešno žalitelj poziva na odredbu čl. 266. ZIP-a, jer su tom odredbom propisane vrste privremenih mjera, a ne uvjeti za izdavanje privremene mjere. Uvjeti za izdavanje privremene mjere propisani su odredbom čl. 265. Zakona o izvršnom postupku, a ova odredba Zakona o izvršnom postupku određuje, da se privremena mjera izdaje za osiguranje novčanog potraživanja, ako vjerovnik učini vjerojatnim postojanje potraživanja i opasnost da će bez takve mjere dužnik spriječiti ili znatno otežati naplatu potraživanja time što će svoju imovinu odnosno svoja sredstva otuđiti, prikriti ili na drugi način raspolagati s njima."

VTS RH, Pž-2777/95 od 19. rujna 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr