Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 265. /sada čl. 296. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Privremena mjera radi osiguranja novčanog potraživanja može se izdati ako vjerovnik učini vjerojatnim postojanje svog potraživanja i opasnost da će bez takve mjere dužnik spriječiti ili znatno otežati naplatu potraživanja time što će svoju imovinu otuđiti ili prikriti.

 

Sama činjenica da na računu dužnika nema sredstava ne dokazuje postojanje opasnosti.

 

Vjerovnik je dužan učiniti vjerojatnim i postojanje tzv. subjektivne opasnosti.

 

"Prema odredbi čl. 265. Zakona o izvršnom postupku, kako to osnovano ističe žalitelj, privremena mjera za osiguranje novčanih potraživanja može se izdati kada vjerovnik učini vjerojatnim postojanje potraživanja i opas­nost da će bez takve mjere dužnik spriječiti ili znatno otežati naplatu potra­živanja time što će svoju imovinu odnosno svoja sredstva otuđiti ili prikriti i na drugi način njima raspolagati. Prema tome dovoljno je da vjerovnik učini vjerojatnim postojanje svoga potraživanja. Ne ulazeći u tumačenje ugovora o cesiji, budući da će to biti predmet odlučivanja o glavnoj stvari zahtjeva tužitelja prema tuženiku, a u predmetu koji se vodi pod oznakom, podnošenjem tužbe po vjerovniku protiv dužnika radi naplate novča­nog iznosa za čije osiguranje se i traži donošenje privremene mjere, može se smatrati da je vjerovnik učinio vjerojatnim svoje potraživanje. Medutim u konkretnom slučaju ne postoji drugi uvjet za donošenje privremene mjere. Naime, vjerovnik nije ni naveo u čemu bi se sastojala opasnost za njegovo potraživanje. Činjenica što na računu dužnika nema sredstava za naplatu ne može predstavljati uvjet za izdavanje privremene mjere. Vjerovnik je dužan učiniti vjerojatnim i postojanje tzv. subjektivne opasnosti, da bi bez takve mjere dužnik mogao spriječiti ili znatno otežati naplatu potraživanja time što bi svoju imovinu odnosno svoja sredstva mogao otuditi ili prikriti ili na drugi način s njima raspolagati a na štetu vjerovnika. Sam nedosta­tak sredstva na računu dužnika, ne pokazuje namjeru dužnika da bi nekom svojom rad.njom namjerno spriječio naplatu vjerovnikovog potraživanja."

VRS RH, Pž-1158/94 od 19. travnja 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr