Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 293.

Privremena mjera može se odrediti radi osiguranja nenovčane tražbine.

 

U prijedlogu za određivanje privremene mjere predlagatelj mora, između ostaloga, istaknuti zahtjev u kojem će točno odrediti tražbinu čije osiguranje traži i navesti činjenice na kojima temelji svoj zahtjev, te dokaze kojima dokazuje osnovanost svog zahtjeva.

 

"Privremena mjera može se odrediti radi osiguranja novčane tražbine (članak 296. i 297. Ovršnog zakona - Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) ili radi osiguranja nenovčane tražbine (članak 298. i 299. Ovršnog zakona). Stoga u prijedlogu za određivanje privremene mjere predlagatelj osiguranja mora, između ostalog, istaći zahtjev u kojem će točno označiti tražbinu čije osiguranje traži i navesti činjenice na kojima se temelji zahtjev za određivanje privremene mjere kao i predložiti dokaze kojima se ti navodi potkrijepljuju, time da je zakon propisao i obvezu predlagatelju dokaze - prema mogućnosti - priviti uz prijedlog.

 

U konkretnom slučaju, predlagateljica osiguranja nije učinila vjerojatnim postojanje svoje nenovčane tražbine koja bi bila sadržana u njenom pravu da zahtijeva opoziv člana uprave društva i nije, ni u prijedlogu, niti naknadno, navela relevantne činjenice na kojima temelji svoj zahtjev za određivanje privremene mjere, niti je predložila ikakve dokaze kojima svoje navode potkrijepljuje.

 

Unatoč takvih nedostataka i manjkavosti prijedloga za određivanje privremene mjere, a koji, zapravo, onemogućuju sudu ispitati jesu li pretpostavke za određivanje privremene mjere ispunjene ili ne, sud pobijanim rješenjem privremenu mjeru određuje a da uopće nije utvrdio je su li ispunjene pretpostavke za njezino određivanje."

VTS RH, Pž-9111/03 od 08. siječnja 2004.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr