Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 285.

 

Na prijedlog protivnika osiguranja sud može prethodnu mjeru uvjetovati davanjem jamčevine u slučajevima kada predlagatelj osiguranja predlaže određivanje prethodne mjere temeljem presude na temelju priznanja protiv koje je izjavljena žalba i nagodbe zaključene pred sudom ili upravnim tijelom, ako tražbina koja je njome utvrđena još nije dospjela a nagodba se pobija na način predviđen zakonom.

 

"Naime, odredbom članka 285. stavak 2. Ovršnog zakona, propisano je da u slučajevima kada se određivanje prethodne mjere predlaže temeljem presude na temelju priznanja protiv koje je izjavljena žalba i nagodbe iz članka 284. stavak 2. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) koja se pobija na način predviđen zakonom, sud može na prijedlog protivnika osiguranja prethodnu mjeru uvjetovati davanjem jamčevine od strane predlagatelja osiguranja za štetu koju bi protivnik osiguranja mogao pretrpjeti njezinim određivanjem.

 

Iz navedene odredbe Ovršnog zakona proizlazi da se prethodna mjera može uvjetovati davanjem jamčevine od strane predlagatelja osiguranja samo u slučajevima kada predlagatelj osiguranja predlaže donošenje mjere osiguranja određivanjem prethodne mjere temeljem presude na temelju priznanja protiv koje je izjavljena žalba i nagodbe iz članka 284. stavak 1. točka 2. Ovršnog zakona koja se pobija na način predviđen zakonom, ali ne i kada se donošenje prethodne mjere predlaže temeljem nepravomoćnog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Slijedom navedenog, sud prvog stupnja je pravilno odbio taj prijedlog protivnika osiguranja."

VTS RH, Pž-3518/04 od 26. svibnja 2004.
mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr