Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 207.

U prijedlogu za ovrhu na sredstvima na računu pravne osobe ovrhovoditelj je dužan, uz ostalo, naznačiti pravnu osobu kod koje se vode njegova novčana sredstva, te broj svog računa. Ne može se provoditi ovrha u korist računa odvjetnika punomoćnika ovrhovoditelja, osim troškova postupka.

 

"Prema odredbi čl. 207. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96, dalje: OZ) ovrhovoditelj je dužan u prijedlogu za ovrhu, uz ostalo, naznačiti jedinicu pravne osobe koja obavlja poslove platnog prometa kod kojeg se vode ovršenikova novčana sredstva te broj njegova računa. Prema odredbi čl. 208. st. 1. OZ-a rješenjem o ovrsi na novčanim sredstvima koja se vode na računu ovršenika kod pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa nalaže se toj pravnoj osobi da novčani iznos za koji je ovrha određena prenese s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja.

 

Shodno navedenom ne može se prijenos novčanih sredstava sa žiro-računa ovršenika prenijeti na žiro-račun punomoćnika ovrhovoditeljice (osim troškova postupka), pa je u tom dijelu žalbu ovršenika valjalo uzeti osnovanom i temeljem odredbe čl. 380. toč. 3. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) ukinuti pobijano rješenje i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovan postupak (kao u toč. II. izreke)."

VTS RH, Pž-1891/97 od 24. lipnja 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr