Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 196.

Dioničko društvo koje vodi knjigu dionica dužno je upisati određene činjenice u knjizi dionica (na primjer zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja dionica).

 

Dioničko društvo nije zbog toga ovršenik ili protivnik osiguranja.

Navedeno društvo nema pravo žalbe protiv rješenja o ovrsi ili privremenoj mjeri.

 

Ukoliko dioničko društvo koje vodi knjigu dionica izjavi žalbu protiv rješenja o ovrsi ili privremenoj mjeri, takva je žalba nedopuštena.

 

"Međutim, pobijanim rješenjem određena je privremena mjera samo protiv protivnika osiguranja C.. Prema čl. 299. st. 1. toč. 2. OZ-a može se odrediti zabrana otuđenja i opterećenja dionica, udjela ili poslovnog udjela na koji je upravljena tražbina, uz zabilježbu zabrane u knjigu dionica udjela ili poslovnog udjela, a po potrebi i u sudskom upisniku. To je jedna privremena mjera. Zabilježba u javne knjige (u knjigu dionica i u sudski upisnik) nije posebna privremena mjera. Društvo je kao voditelj javne knjige (knjige dionica) dužno upisati određene činjenice, ali nije zbog toga ovršenik ili protivnik osiguranja. To je jasno vidljivo iz odredbi čl. 196. OZ-a, u kojima se jasno pravi razlika između ovrhovoditelja, ovršenika i dioničkog društva (društva koji vodi knjigu dionica). Pobijanim rješenjem određena je privremena mjera zabrane otuđenja i opterećenja dionica i to prema protivniku osiguranja C., a ne prema protivniku osiguranja V. L.. Bez obzira što se u izreci pobijanim rješenjem V. L. d.d. Zagreb naziva protivnik osiguranja, prema njemu nije određena privremena mjera zabrane otuđenja opterećenja dionica, jer to i nije bilo moguće. Neka druga privremena mjera pobijanim rješenjem uopće nije određena. Iz odredbe čl. 297. i 299. OZ, jasno proizlazi da se u postupku osiguranja javljaju treće osobe koje nisu protivnici osiguranja, a zbog djelokruga poslova koje obavljaju, sudjeluju u izvršavanju mjere koja je određena od strane suda. Društvo koje vodi knjigu dionica dužno je izvršiti zabilježbu određenih činjenica po nalogu suda u knjizi dionica, ali time ne postaje protivnik osiguranja.

 

Žalba je, između ostalog, nedopuštena i ako osoba koja je podnijela žalbu nema pravnog interesa za podnošenje žalbe (čl. 358. st. 3. Zakona o parničnom postupku - Narodne novine br. 53791, 91/92 i 112/99 u svezi sa čl. 19. st. 1. OZ). Protivnik osiguranja V. L. d.d. Zagreb nema pravnog interesa za podnošenje žalbe, jer prema njemu nije izrečena mjera osiguranja."

VTS RH, Pž-2682/00 od 12. srpnja 2000.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr