Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 152. st. 4.

 

UČINAK PLJENIDBE

 

Ovršenikov dužnik nema pravo žalbe protiv rješenja o pljenidbi.

 

Ovrhovoditelju na kojega je prenesena tražbina radi naplate ovršenikov dužnik može istaknuti sve prigovore koje može istaći ovršeniku.

 

Ako ovršenikov dužnik ne ispuni tražbinu, ovrhovoditelj mora protiv njega pokrenuti parnicu.

 

"Nije osnovana ni žalba ovršenikovog dužnika izjavljena protiv rješenja od 7. ožujka 2001. godine. Prema čl. 152. st. 4. OZ ovršenikov dužnik nema pravo žalbe protiv rješenja o pljenidbi, pa je prvostupanjski sud ispravno postupio kada je žalbu odbacio kao nedopuštenu. Ovo je potpuno razumljivo jer je u pitanju sudska cesija, pa dužnik može ovrhovoditelju (cesionaru) istaknuti sve one prigovore koje je mogao istaknuti i ovršeniku (cedentu). Ovršenikov dužnik nije stranka u ovršnom postupku i protiv njega se ne može provesti ovrha; njegov se položaj ne mijenja; ima pravo ovrhovoditelju istaknuti sve one prigovore koje je do trenutka kada mu je dostavljeno rješenje o ovrsi mogao istaknuti ovršeniku. To proizlazi iz opće odredbe čl. 440. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (NN broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 111/99). Ovrhovoditelju na kojega je prenesena tražbina radi napate ovršenikov dužnik može istaknuti one prigovore koje bi mogao istaknuti ovršeniku (čl. 165. st. 3. OZ). Ako ovršenikov dužnik ne ispuni tražbinu, ovrhovoditelj mora protiv njega pokrenuti parnicu ukoliko misli da tražbina postoji. To jasno proizlazi iz odredbe čl. 168. OZ, prema kojoj ovrhovoditelj koji je podnio tužbu radi naplate prenesene tražbine ima obavezu bez odgode obavijestiti o tome ovršenika. Prema tome, ako ovršenik nema tražbinu prema podnositelju žalbe, ovrhovoditelj tu tražbinu neće moći ostvariti. Ukoliko se ovrhovoditelj odluči u parnici ostvarivati tražbinu koja mu je prenesena, ovršenikov dužnik će mu moći isticati sve one prigovore koje bi mogao isticati i ovršeniku."

VTS RH, Pž-2389/01 od 22. svibnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr