Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 131.

 

PREDMET PLJENIDBE

 

Kod ovrhe na pokretninama predmetom pljenidbe mogu biti pokretni­-ne koje se nalaze u posjedu ovršenika. Zakonska je pretpostavka da ovršeniku pripadaju pokretnine koje se nalaze u njegovoj nekretnini, u stanu u kojem stanuje, odnosno u njegovoj poslovnoj prostoriji koju je zakupio.

 

Izlučni prigovor ima pravo podnijeti treća osoba, koja tvrdi da u pogle­-du predmeta ovrhe ima pravo koje sprečava ovrhu, a takav prigovor u ime treće osobe ne može isticati ovršenik.

 

"Nisu osnovani žalbeni navodi ovršenika kojima pobija zakonitost prvostu-­panjskog rješenja navodeći s jedne strane da je sud popisao osnovna sred­s-tva koja nisu njegova, a s druge strane kojima tvrdi da sud nije mogao popisati sporna sredstva jer se radi o njegovim osnovnim sredstvima. Takvi argumenti su pravno neprihvatljivi, a i sami sebi su kontradiktorni. Prema odredbi čl. 131. st. 2. Ovršnog zakona (OZ), popisati se mogu pokretnine koje se nalaze u posjedu ovršenika i njegove pokretnine koje se nalaze u posjedu ovrhovoditelja. Nije sporno da su se predmetne pokretnine nala-­zile u posjedu ovršenika, pa ih je prvostupanjski sud imao pravo popisati sukladno navedenoj zakonskoj odredbi. Glede prigovora da navedene po-kretnine nisu vlasništvo ovršenika, prvostupanjski sud je zauzeo ispravan stav, da takav prigovor može staviti samo treća osoba u smislu odredbe čl. 55. st. 1. OZ.

 

Suprotno svojim tvrdnjama da popisani strojevi nisu vlasništvo ovršenika, ovršenik je dostavio popis stvari koje čine njegova osnovna sredstva sa da­-nom 31. 12. 1996. godine u kojima se nalaze i sredstva koja su predme­-tom ovrhe. Prema tome, ako strojevi nisu vlasništvo ovršenika, tada ih ne može voditi niti kao osnovna sredstva u svojim poslovnim knjigama. Pošto ovršenik nije dokazao da je treća osoba - prodavatelj strojeva zadržao svoje pravo vlasništvo nad strojevima sve do njihove isplate, to su osnovna sredstva, koja su predmetom ovrhe, vlasništvo ovršenika. Ako ovršenik nije platio kupoprodajnu cijenu ovih strojeva, to će učiniti kada to prodavatelj od njega zatraži."

VTS RH Pž-2292/98 od 6. listopada 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr