Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 128. st. 1.

IZUZIMANJE OD OVRHE

 

Potonuli motorni brod ovršenika profesionalnog ribara potonućem pre­-stao je služiti ovršeniku za obavljanje ribolovne djelatnosti, te stoga nije izuzet kao predmet ovrhe.

 

"Prvostupanjski sud pravilno je našao da su ispunjene sve pretpostavke za odredivanje ovrhe na temelju ovršne isprave - pravomoćne presude Op­ćinskog suda u Splitu. Prijedlog za ovrhu sadrži sve potrebne elemente da bi se po njemu moglo postupiti, ovrha je predložena u granicama ovršne isprave - pravomoćne presude Općinskog suda u Splitu broj od 8. svibnja 1996. godine, a predmet ovrhe nije izuzet od ovrhe kako to pogrešno ističe žalitelj.

 

Ovrha u ovom ovršnom predmetu određena je na motornom brodu "R" koji je upisan u upisnik brodova. U postupku je utvrđeno, a što ovršenik i ne spori da je motorni brod privezan uz obalu u luci Stomorska na otoku Šolta, te da je trenutačno u potonulom stanju, pa se nakon potonuća brod ima smatrati potonulom stvari (argument iz čl. 801. st. 1. Pomorskog zako­nika Narodne novine br. 17/94, 74/94 i 43/96). Potonućem je motorni brod izgubio svojstvo broda, bez obzira što još uvijek nije brisan iz upisnika brodova kod Lučke kapetanije u Splitu. Obzirom na iznijeto u postupku ovrhe na brodu ne primjenjuju se odredbe Pomorskog zakonika nego opće odredbe Ovršnog zakona o ovrsi na pokretnim stvarima. Zato nije od zna­-čaja činjenica da je ovršenik prije potonuća broda predmetnim motornim brodom obavljao privredni ribolov kao profesionalno zanimanje.

 

Obzirom na iznijeto nije osnovan žalbeni razlog ovršenika da je motorni brod "R" - potonula stvar izuzet od ovrhe, pa s tim u svezi nije osnovan žalbeni razlog iz čl. 46. st. 1. toč. 6. Ovršnog zakona."

VTS RH, Pž-2729/98 od 1. rujna 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr