Ovršni zakon (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 127. stavak 1.

 

POKRETNINE KAO PREDMET OVRHE ODNOSNO OSIGURANJA

 

Ovrhovoditelj, a isto tako i predlagatelj osiguranja, može predložiti da sud donese rješenje o ovrsi ili mjeri osiguranja na pokretninama, ne naznačujući mjesto gdje se one nalaze.

 

Sud nije ovlašten pozivati ovrhovoditelja, a niti predlagatelja osiguranja, da naznači pokretnine na kojima predlaže ovrhu odnosno osiguranje, ili mjesto gdje se one nalaze.

 

"Prijedlog radi osiguranja sadržava i ono što određuje odredba stavka 2. članka 4. Ovršnog zakona ("Narodne novine" br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) tj. predmet. U pravu je žalitelj, kada ukazuje na odredbu članka 127. stavak 1. OZ-a, jer predlagatelj osiguranja može predložiti da sud donese rješenje o ovrsi na pokretninama ne znajući mjesto gdje se one nalaze, sve u svezi članka 253. OZ-a. Iz toga proizlazi, da predlagatelj osiguranja nije dužan decidirano naznačiti pokretnine na kojima traži da se provede ovrha, niti gdje se one nalaze, jer mu zakon daje tu mogućnost. To potvrđuje riječ "može" u članku 127. stavak 1. OZ-a. Upravo tako predlagatelj je i postupio. Kada se pokrenu ovršne radnje iz članka 129. OZ-a, članak 131. stavak 2. istog Zakona, određuje koje pokretnine se mogu popisati. Dakle, predlagatelj nije u obvezi točno naznačiti koje pokretnine su predmet osiguranja te gdje se one nalaze, on to može ali ne mora napraviti.

 

Nije dakle, bilo uporišta u Ovršnom zakonu, niti u odredbama Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03), pozivati predlagatelja da naznači pokretnine, kako je to prvostupanjski sud zatražio svojim rješenjem od 04. prosinca 2002. godine."

VTS RH, Pž-106/03 od 10. lipnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr