Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 98. st. 3. i 4.

 

ROČIŠTE ZA DRAŽBU I DOSUDA

 

Nakon zaključenja dražbe sudac utvrđuje koji je ponuditelj ponudio najveću cijenu i da je ispunio uvjete da mu se dosudi dražbovana nekretnina.

 

Po zaključenju dražbe sud donosi rješenje o dosudi nekretnine .

 

"Prvostupanjski sud nije pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje, a na to činjenično stanje nije pogrešno primijenio materijalno pravo. Stečajni upravitelj je nakon izvještajnog ročišta dužan imovinu unovčiti bez odgode, a sukladno odluci vjerovnika. Postupio je u smislu čl. 158. st. 3. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99 i 129/00), jer mu je određeno da se unovčenje određenih dijelova imovine provede po pravilima koja vrijede za sudsku ovrhu radi naplate novčane tražbine. Pravilno je sud postupio u smislu čl. 98. Ovršnog zakona (NN broj 56/96 i 29/99 dalje: OZ), te utvrdio da je najpovoljniji ponuditelj bio U. Ž., jer je ponudio najveću kupovnu cijenu, pa je ispunio uvjete da mu se dosudi nekretnina (čl. 98. st. 3. OZ-a). Slijedom toga prvostupanjski sud je postupio u smislu čl. 98. st. 4. OZ-a i donio pravilno rješenje o dosudi nekretnine U. Ž."

VTS RH, Pž-4037/00 od 26. rujna 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr