Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 96.

Tvrtka koja je sudjelovala u postupku procjene predmeta prodaje ne može biti kupac niti nekretnine niti pokretnine koja je predmet ovrhe, obzirom da je privilegirana u odnosu na druge sudionike i ima posebna saznanja o predmetu prodaje. Stoga toj tvrtci treba uskratiti pravo da sudjeluje kao ponuđač u postupku prodaje predmeta u pogledu kojeg je sudjelovala u postupku procjene.

 

"Pravilno prvostupanjski sud obrazlaže, a što među strankama nije ni sporno, da je procjenu navedenog stroja obavila tvrtka K. iz čega slijedi daljnji zaključak da je sudjelovanjem u postupku procjene predmeta prodaje navedena tvrtka privilegirana u odnosu na druge sudionike, obzirom da je imala posebnih saznanja o predmetu prodaje, a drugim sudionicima koji su učestvovali u postupku prodaje ista saznanja nisu bila dostupna.

 

Prema odredbi članka 158. stavak 3. Zakona o stečaju (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03) stečajni upravitelj može predložiti sudu da unovčenje određenih dijelova imovine koja ulazi u stečajnu masu odredi i provede po pravilima koja vrijede za sudsku ovrhu radi naplate novčane tražbine.

 

Sukladno citiranoj odredbi, a pozivom na odredbu članka 96. Ovršnog zakona (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) određeno je da kupac ne može biti ovršenik, sudac, ili druga osoba koja službeno sudjeluje u postupku prodaje, a ni osoba koja po zakonu ne može steći nekretninu koja je predmet ovrhe.

 

Imajući u vidu naprijed izvedeni zaključak prvostupanjskog suda u obrazloženju svoje presude, te citirane odredbe članka 158. SZ-a u svezi članka 96. i članka 146. OZ-a, ovaj sud nalazi da je prvostupanjski sud odbijanjem prigovora tvrtke K. d.o.o. Novo Čiče protiv odluke stečajnog upravitelja 3. srpnja 2003. godine pravilno primijenio i materijalno pravo."

VTS RH, Pž-7706/03 od 27. siječnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr