Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 I 173/03) Članak 70. i 128. st. 1. toč. 4.

 

ZAŠTITA OVRŠENIKA FIZIČKE OSOBE; IZUZIMANJE OD OVRHE

 

Obrtnik odgovara za obveze iz obrta cjelokupnom svojom imovinom, a ne samo imovinom unesenom u obrt.

 

Ovrha protiv ovršenika obrtnika mogla bi se provesti nad njegovom imovinom, osim na stvarima i pravima koja su nužna za zadovoljenje osnovnih životnih potreba obrtnika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati, te alata, strojeva i drugih predmeta koji su ovršeniku obrtniku nužni za obavljanje obrtničke djelatnosti.

 

"Prvostupanjski sud se, u obrazloženju predmetne odluke o odbijanju prijedloga ovrhovoditelja, poziva na odredbu članka 20. stavak 1. Zakona o obrtu ("Narodne novine" broj 77/93, 90/96, 64/01, 71/01 i 49/03 - proč. tekst), prema kojoj za obveze nastale u obavljanju obrta, obrtnik odgovara cjelokupnom imovinom unesenom za obavljanje obrta zaključujući da, kako ovršenikova primanja ne predstavljaju imovinu unesenu za obavljanje obrta, to prijedlog ovrhovoditelja nije osnovan.

 

Ovakvi navodi sadržani u razlozima pobijanog rješenja nisu na zakonu osnovani ni prihvatljivi.

Naime obrtnik, unatoč odredbe članka 20. Zakona o obrtu, odgovara za svoje obveze cjelokupnom svojom imovinom, a ne samo imovinom unesenom u obrt. Ovo stoga što je kasnijim odredbama Ovršnog zakona propisano kada se na određenim stvarima ovršenika ne može provesti ovrha, te su propisana i posebna pravila o izuzimanju stvari i prava od ovrhe ili ograničenju ovrhe - članak 70., članak 86. stavak 1. i članak 128. stavak 1. točka 4. Ovršnog zakona ("Narodne novine" broj 57/96, 29/99, 42/00). Iz takvih zakonskih određenja proizlazi da je ovrha moguća nad svim drugim stvarima koje nisu obuhvaćene navedenim člancima.

 

Slijedom navedenog, sukladno navedenim određenjima Ovršnog zakona, od ovrhe nisu izuzete stvari i prava koja obrtnik nije unio u obrt, a ovrha bi se mogla provesti nad svim drugim stvarima koje nisu obuhvaćene člancima 70., članak 86. stavak 1. i članak 128. stavak 1. točka 4. Ovršnog zakona.

 

Budući da sud prvog stupnja nije u ovom slučaju ispitao prijedlog ovrhovoditelja kroz navedena zakonska određenja, te tako nije raspravio i jasnim utvrdio može li postavljenom zahtjevu i s te osnove dati ovršnosudsku zaštitu, prvostupanjsko rješenje nije moguće ispitati."

VTS RH, Pž-7413/02 od 15. srpnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr