Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 56.

Treća osoba može podnijeti prigovor protiv ovrhe tražeći da se ovrha na tom predmetu proglasi nedopuštenom.

 

U ovršnom postupku o prigovoru treće osobe sud može odlučiti ako ovrhovoditelj prizna navode prigovora /nakon Novele broj 173/03 - ako se niti jedna od stranaka ne usprotivi prigovoru/, ili ako podnositelj prigovora dokaže njegovu opravdanost pravomoćnom presudom, javnom ili javno ovjerovljenom privatnom ispravom, ili ako su činjenice na kojima se prigovor temelji općepoznate ili se mogu utvrditi primjenom pravila o zakonskim predmnjevama.

 

U svim ostalim slučajevima ovršni sud će uputiti podnositelja izlučnog prigovora na parnicu radi proglašenja da ovrha na predmetu ovrhe nije dopuštena /nakon Novele broj 173/03 - obavijestiti podnositelja izlučnog prigovora o tome da se ovrhovoditelj o prigovoru nije očitovao ili da mu se koja od stranaka usprotivila I priopćiti mu da može pokrenuti parnicu radi proglašenja ovrhe na tom predmetu nedopuštenom/ .

 

"Prema članku 56. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96, 29/99 i 42/00), obzirom da se ovrhovoditelj usprotivio prigovoru, sud je obvezan podnositelja prigovora uputiti da protiv stranaka u roku od 15 dana pokrene parnicu radi proglašenja da ovrha na predmetu ovrhe nije dopuštena /nakon Novele broj 173/03 - obavijestiti podnositelja izlučnog prigovora o tome da se ovrhovoditelj o prigovoru nije očitovao ili da mu se koja od stranaka usprotivila I priopćiti mu da može pokrenuti parnicu radi proglašenja ovrhe na tom predmetu nedopuštenom/. Podnositelj prigovora nije dokazao opravdanost prigovora pravomoćnom presudom, javnom ili javno ovjerovljenom privatnom ispravom, niti su činjenice na kojima se temelji prigovor opće poznate i ne mogu se utvrditi na temelju pravila u zakonskim predmnjevama, to sud o prigovoru ne može odlučivati u ovršnom postupku.

Ovaj sud ocjenjuje žalbu treće osobe u cijelosti neosnovanom. Od strane prvostupanjskog suda nisu uočene nikakove nepravilnosti niti u postupanju niti u donošenju pobijane odluke."

VTS RH, Pž-2836/02 od 26. studenog 2002.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr