Ovršni zakon (Narodne novina br. 57/96, 29/99,42/00 i 173/03)) Članak 46. /nakon Novele broj 173/03 - čl. 46. i 48. . OZ-a/

 

RAZLOZI ZA PRAVNI LIJEK PROTIV RJEŠENJA O OVRSI

 

Okolnost što ovršenik nema pokretnina na kojima bi se mogla provesti ovrha nije osnov za pobijanje rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave.

 

"Trgovački sud u O. je rješenjem broj I-744/96-2 od 12. studenog 1996. godine odredio ovrhu na temelju pravomoćne i ovršne presude istog suda broj III P-2592/94-28 od 17. rujna 1996. godine zapljenom, procjenom i prodajom pokretnina ovršenika koje se nađu u njegovom posjedu, u gospodarskim objektima ili drugim objektima, prodajom tih stvari i namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom.

 

Protiv tog rješenja žalbu je izjavio ovršenik s prijedlogom da se rješenje ukine i ovršni postupak obustavi.

 

Žalba nije osnovana.

 

Žalitelj nije naveo niti jedan razlog u smislu čl. 46. Ovršnog zakona (NN broj 57/96) koji bi ukazivao na to da prijedlog za ovrhu nije osnovan i da bi ovršni postupak trebalo obustaviti. Činjenica da ovršenik nema pokretnina na kojima bi se mogla provesti ovrha nije, za sada, razlog za obustavu ovršnog postupka. Ako je to točno ovrha se neće provesti. Prema čl. 127. st. 1. Ovršnog zakona ovrhovoditelj može predložiti da sud donese rješenje o ovrsi na pokretninama ne naznačujući mjesto gdje se one nalaze. Ovrha na pokretninama provodi se njihovom zapljenom, procjenom i prodajom, te namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom (čl. 129. st. 1. Ovršnog zakona). Pljenidba se obavlja sastavljanjem pljenidbenog popisa, a popisati se mogu pokretnine koje se nalaze u posjedu ovršenika, te njegove pokretnine koje se nalaze u posjedu ovrhovoditelja (čl. 131. st. 1. i 2. Ovršnog zakona). Sudski ovršitelj je dužan popisati onoliko pokretnina koliko je potrebno za namirenje ovrhovoditeljeve tražbine i troškova ovrhe (čl. 132. st. 1. Ovršnog zakona). Iz tih zakonskih odredbi proizlazi da se ovršni postupak ne može obustaviti samo zbog toga što ovršenik tvrdi da nema pokretnina na kojima bi se mogla provesti ovrha. Ukoliko se u daljnjem tijeku provođenja ovrhe utvrdi da ovršenik zaista nema pokretnina tj. nakon što sudski ovršitelj bezuspješno pokuša izvršiti popis i procjenu ovršenikovih stvari, steći će se, eventualno, uvjeti za obustavu ovršnog postupka zbog nemogućnosti provođenja ovrhe."

VTS RH, Pž-308/97 od 18. veljače 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr