Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 33.

 

POTVRDA O OVRŠNOSTI

 

Ako se prijedlog za ovrhu podnosi sudu koji o tražbini nije odlučivao u prvom stupnju, uz prijedlog se podnosi ovršna isprava u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu, na kojoj je stavljena potvrda o ovršnosti, međutim istu sud nije dužan dostavljati ovršeniku.

 

"Prema čl. 33. st. 1. Ovršnog zakona (OZ) ako se prijedlog za ovrhu podnosi sudu koji o tražbini nije odlučivao u prvom stupnju, uz prijedlog se podno-­si ovršna isprava u izvorniku ili ovjerenom prijepisu, na koji je stavljena potvrda o ovršnosti (…).

 

U konkretnom predmetu sudio je Trgovački sud u S. koji ne provodi ovršni postupak, pa je prema tome predlagatelj uz prijedlog morao priložiti ovje­-rovljeni preslik prijepisa presude temeljem koje traži ovrhu, ali to ne znači da ju je sud bio dužan dostavljati ovršeniku.

 

Uvidom u spis vidljivo je da se u ovršnom spisu nalazi preslik presude Trgo­-vačkog suda u S. od 2. XII 1996. godine na temelju koje se traži ovrha i da je na istoj klauzula o pravomoćnosti izdana 25. 111997. godine.

 

Ovršenik je svakako primio ovršnu ispravu u parničnom postupku, a uvijek može u nju izvršiti uvid u parničnom ili u ovršnom spisu."

VTS RH, Pž-2670/97 od 30. rujna 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr