Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 29.

 

PRIJENOS OBVEZE

 

U ovršnom postupku sud određuje ovrhu protiv osobe koja je u ovršoj ispravi označena kao dužnik.

 

Protiv osobe koja u ovršnoj ispravi nije označena kao dužnik sud određuje ovrhu ako ovrhovoditelj dokaže javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom da je dug prenesen ili je na drugi način prešao na tu osobu.

 

Ako se prijenos ne može dokazati ovim sredstvima, isti se dokazuje pravomoćnom odlukom donesenom u parničnom postupku.

 

"Prema članku 29. stavak 1. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 57/96, 29/99 i 42/00), određeno je da se ovrha određuje na prijedlog i u korist osobe koja u ovršnoj ispravi nije označena kao vjerovnik, ako ona javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je tražbina na nju prenesena ili ako je na nju na drugi način prešla. Ako se prijenos ne može dokazati na taj način, prijenos tražbine dokazuje se pravomoćnom odlukom donesenom u parničnom postupku.

 

Prema stavku 2. tog članka stavak 1. tog članka na odgovarajući se način primjenjuje i na ovrhu protiv osobe koja u ovršnoj ispravi nije označena kao dužnik.

 

Nesporno je da ovršenik nije označen u ovršnoj ispravi kao dužnik, a da ovrhovoditelj nije niti javno ovjerovljenom ispravom dokazao da je obveza prešla na dužnika. Pravilno je stajalište prvostupanjskog suda da se dopis Hrvatskog ureda za osiguranje od 14. 04. 1994. godine (list 13) ne može smatrati ispravom iz članka 29. stavak 1. OZ-a o prijenosu obveze na ovršenika (…)."

VTS RH, Pž-6425/01 od 16. lipnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr