Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03)Članak 29.

Pretpostavke za određivanje ovrhe na prijedlog osobe koja u ovršnoj ispravi nije označena kao vjerovnik jesu da ovrhovoditelj javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže prijenos tražbine. Ako prijenos tražbine ne može dokazati na taj način, ovrhovoditelj ga je dužan do­kazati pravomoćnom presudom donesenom u parničnom postupku.

 

"Prema čl. 26. Ovršnog zakona ovršna isprava je podobna za ovrhu, ako su u njoj naznačeni vjerovnik i dužnik, te predmet, vrsta i opseg ispunjenja obveze.

 

U ovom slučaju to je presuda Temeljnog sodišča v Ljubljani broj XI P-405/91 od 9. srpnja 1992. godine, a kao vjerovnik označen je "Z." iz K. u stečaju, dok je kao ovrhovoditelj u ovom postupku označen R Liechten­stein, pa kada je sud prvog stupnja udovoljio ovršnom prijedlogu i odredio ovrhu na gore navedenim nekretninama, onda se za sada takova odluka ukazuje preuranjenom jer nisu ispunjeni uvjeti iz čl. 29. Ovršnog zakona. Naime, prema tom članku ovrha se određuje na prijedlog i u korist osobe koja u ovršnoj ispravi nije označena kao vjerovnik ako ona javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je tražbina na nju prenesena ili da je potraživanje na nju prešlo na drugi način.

 

Ovrhovoditelj je sudu dostavio, uz ovršni prijedlog, i izjavu o ustupanju potraživanja od 18. 10. 1995. godine prema kojemu je spomenuti "Z."svoje potraživanje ustupio DIP-u C d.o.o. iz Ljubljane, pa je, nadalje, ta pravna osoba to isto potraživanje ustupila "G" iz Ljubljane izjavom od 26. 10. 1995. godine, a ta pravna osoba "G" d.o.o. iz Ljubljane je izjavom o ustupanju potraživanja od 30. 10. 1995. godine to isto potraživanje ustupila ovrhovoditelju. Ovdje se radi o takovim ispravama koje nisu u skladu sa čl. 29. Ovršnog zakona.

 

Prema tome, sud prvog stupnja pogriješio je kada je udovoljio ovršnom prijedlogu i odredio ovrhu na nekretninama u vlasništvu ovršenika, jer nisu bili ispunjeni uvjeti za ovakovo postupanje suda prvog stupnja obzirom na čl. 29. Ovršnog zakona.

 

U nastavku postupka sud prvog stupnja će postupiti po pravilima Ovršnog zakona, te uzeti u obzir i navode u žalbi ovršenika i nakon toga donijeti novu i na zakonu utemeljenu odluku."

VTS RH, Pž-1188/97 od 21. travnja 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr