Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 28. st. 1.

Ugovor o cesiji ne predstavlja vjerodostojnu ispravu, te se ne može osnovano predlagati donošenje rješenja o ovrsi na temelju ugovora o cesiji kao vjerodostojne isprave.

 

Isprave koje se smatraju vjerodostojnima taksativno su navedene u zakonu, a među njih ne spada ugovor sastavljen u pismenom obliku.

 

"Ispitujući pobijano rješenje u granicama žalbenih razloga, ovaj žalbeni sud nalazi da je isto pravilno i zakonito.

 

U članku 28. st. 1. Ovršnog zakona (NN broj 57/96 i 29/99) taksativno je navedeno koje se isprave smatraju vjerodostojnim ispravama i na osnovu kojih ovrhovoditelj može zahtijevati donošenje rješenja o ovrsi, stoga se ne može proširiti pojam vjerodostojne isprave. Dakle, isprave koje se smatraju vjerodostojnima taksativno su navedene u zakonu, a među njih ne spada ugovor sastavljen u pismenom obliku, kao što se u konkretnom slučaju radi o ugovoru o cesiji. Pravilno je stoga prvostupanjski sud utvrdio da ugovor o cesiji ne predstavlja vjerodostojnu ispravu u smislu odredbe čl. 28. OZ-a, a kako ovrhovoditelj nije dostavio vjerodostojnu ispravu po pozivu suda, to je valjalo prijedlog za ovrhu odbaciti."

VTS RH, Pž-3726/00 od 12. rujna 2000.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr