Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 28.

 

VJERODOSTOJNA ISPRAVA

 

Mjenica spada u krug takstavino nabrojenih vjerodostojnih isprava.

 

Ako protest nije potreban za zasnivanje tražbine vjerodostojna isprava jeste i mjenica bez protesta.

 

"Prema čl. 28. st. 1. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 58/96 i 29/99) vjerodostojna isprava je račun, mjenica i ček s protestom i povratnim računom kad je to potrebno za zasnivanje tražbine, javna isprava, izvadak iz ovjerovljenih poslovnih knjiga, po zakonu ovjerovljena privatna isprava te isprava koja se po postojećim propisima smatra javnom ispravom.

 

Pogrešno tužitelj smatra da je vjerodostojna isprava samo "mjenica s protestom". U cit. zakonskoj odredbi je rečeno da je vjerodostojna isprava "mjenica i ček s protestom i povratnim računom kad je to potrebno za zasnivanje tražbine". Prema tome ako protest nije potreban za zasnivanje tražbine vjerodostojna isprava jeste i mjenica bez protesta.

 

Prema čl. 45. st. 1. Zakona o mjenici (NN broj 74/94), trasant, indosant ili avalista može odredbom "bez troškova" "bez protesta" ili bilo kakvom drugom odgovarajućom odredbom napisanom i potpisanom na mjenici, osloboditi njenog imatelja od obveze da radi ostvarenja regresa predlaže protest zbog neakceptiranja ili neisplate. U mjenici, koju je priložio sam tužitelj uz tužbu, stoji klauzula "bez protesta". Stoga je ova mjenica vjerodostojna isprava u smislu čl. 28. st. 1. OZ-a i bez protesta, jer protest nije potreban za zasnivanje tražbine."

VTS RH, Pž-1224/00 od 4. travnja 2000.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr