Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 21. /sada čl. 28. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

IZVRŠENJE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

 

Da bi sud donio rješenje o izvršenju na temelju vjerodostojne isprave nije dovoljno samo to da vjerovnik uz prijedlog prilozi ispravu, već je potrebno da sadržaj isprave ukazuje na to da postoji potraživanje.

 

"Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog za izvršenje kao nedopušten. U obrazloženju rješenja navodi se da je po čl. 21. st. 2. preuzetog Zakona o izvršnom postupku (NN 53/91 - dalje ZIP) određeno da je vjerodostojna is­prava, između ostalog, faktura. Istom se dakazuje potrživanje prema dužniku. Međutim, vjerovnik je priložio fakturu dužnika prema kojoj je on u obvezi plaćanja, a iz sadržaja izvršnog prijedloga se vidi da vjerovnik traži da mu se vrati određeni iznos koji je platio, a za koji mu roba nije isporučena. Pre­ma tome, nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje rješenja o izvršenju na temelju vjerodostojne isprave, zbog čega je prijedlog odbačen.

 

Rješenje pobija vjerovnik zbog svih žalbenih razloga. U žalbi ističe da je udovoljio čl. 21. st. 2. ZIP-a, jer je uz prijedlog za izvršenje priložio fakturu.

 

Vjerovnik j e predložio da se donese odluka po žalbi.

 

Žalba nije osnovana.

 

Osnovna pretpostavka da bi se dozvolilo izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja pravne osobe jest da postoji potraživanje koje proizlazi iz vjerodostojne isprave. Iz priložene fakture ne proizlazi bilo kakvo potra­živanje vjerovnika, već naprotiv njegovo dugovanje prema dužniku. Dakle, ne radi se o vjerodostojnoj ispravi na temelju koje bi se moglo dozvoliti izvršenje u smislu č1. 21. ZIP-a."

VTS RH, Pž-1998/94 od 21. lipnja 1994. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr