Zakon o izvršnom postupku (NN broj 53/91 i 91/92) Članak 21. /sada čl. 28. Ovršnog zakona,

IZVRŠENJE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

 

Izvršni postupak vodi se na hrvatskom jeziku pa vjerovnik uz vjerodostojnu ispravu na stranom jeziku treba podnijeti i njezin ovjereni prijevod. Stoga se na temelju vjerodostojne isprave na stranom jeziku (bez prijevoda na hrvatski) ne može donijeti rješenje o izvršenju.

 

"Rješenjem od 1. VIII. 1992. godine vjerovnik je bio pozvan da prijed­log za izvršenje u četiri primjerka sa prilozima prevede na hrvatski jezik. Vjerovnik je rješenju suda udovoljio samo djelomično jer je na hrvatski jezik preveo prijedlog za izvršenje, ali ne i priloge. Prema prihvaćenoj sud­skoj praksi neprevođenje isprava ili priloga nije razlog za odbacivanje tužbe. U ovom slučaju uzima se kao da tih priloga i nema. Po čl. 21. preuzetog Za­kona o izvršnom postupku (NN 53/91 - dalje: ZIP), izvršenje radi ostva­renja novčanih potraživanja pravne osobe određuje se na temelju vjero­dostojne isprave. Kako u konkretnom slučaju vjerodostojne isprave nema, jer nije prevedena na hrvatski jezik, to ne postoje ni uvjeti da se dozvoli izvršenje. To što je sud prvog stupnja u obrazloženju naveo kao razlog za odbačaj i neplaćanje sudske pristojbe nije od značaja, jer to nije razlog za odbačaj, ali je razlog taj što prilozi nisu prevedeni na hrvatski jezik."

VTS RH, Pž-1066/94 od 12. travnja 1994. godine.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr